Asertivitou proti manipulaci

Interaktivní celodenní kurz pro skupinu max 15 osob s cílem sdílet znalosti o tom, jak může asertivita pomoci v každodenní praxi. Kurz je vhodný rovněž, jako edukativní náplň teambuildingových kurzů na klíč.
xrootPublikováno

Účastníci kurzu se seznámí s technikami obrany proti manipulaci, jak ji rozpoznat a bránit se účinným způsobem s využitím asertivního jednání. Jak zvládnout změny s grácií a z každé situace vyjít, jako vítěz. Komplexní rozvoj pozitivní komunikace v týmu, kreativní přístup k řešení neshod a k nastavení spolupráce.

Struktura kurzu:

 • Komunikační osobnostní typologie k využití v budování vztahů s různorodými lidmi kolem nás a v našich týmech. Chceš li s vlky výti, musíš s nimi žíti.
 • Sebejisté zvládání každodenních změn a jejich využití ve vlastní prospěch.
 • Zvládání emocí a nástroje pro jejich kontrolu.
 • Jak nabourat stereotypy aneb odbourejte osobní filtry v každém z nás.
 • Jaká pravidla má asertivita – zdravé sebeprosazení a jak se to dělá.
 • Kdy manipulujete?
 • Proč jednáme někdy pasivně a jindy agresivně, ale málokdy asertivně? Jde to změnit!
 • Asertivní práva, asertivní povinnosti
 • Lekce pokory a zvědavosti
 • Jak se nenechat manipulovat?
 • Pravidla emoční inteligence, jak ji rozvíjet…
 • Praktické nácviky hravou formou pod vedením zkušené lektorky a psycholožky

Obsah kurzu čerpá teorii z psychologie, koučinku a technik improvizace.

Lektorský tým

Ing, Jaroslav Fabián, MBA, ACC je manažer s 25 lety praxe v oblasti řízení týmů, certifikovaný ACC kouč, týmový kouč a zakládající člen improvizační skupiny NEPŘIPRAVENÍ. V případě větších skupin spolupracuje při vedení kurzů a workshopů s týmem lektorů Vím, co chci:

 • Ing, Jaroslav Fabián, MBA, ACC
 • Ing. Jana Kalinová Brabcová
 • Mgr. Monika Nevolová
Mohlo bys vás také zajímat

Jak zabít trému a pohotově reagovat

Interaktivní celodenní kurz pro skupinu 6-15 osob s cílem sdílet zkušenosti s aplikací zásad divadelní improvizace do každodenního života a praxe. Co si může člověk pracující v týmu z této zdánlivě nesouvisející teorie a dovedností vybrat pro své fungování a komunikaci s okolím v praxi? Proč ve vyspělých ekonomikách manažeři cvičí improvizaci?
Zjistěte více

Vedení a řízení týmů

Lektor využívá existující znalosti a dovednosti posluchačů pro plné uvědomění rozdílů a výhod jednotlivých přístupů pro řešení každodenních problémů v rámci organizace týmů. Obsah workshopu je vhodným střípkem v mozaice celkového přístupu k řešení leadershipu v organizaci.
Zjistěte více

Typologie osobnosti v efektivní komunikaci

Cílem tohoto školení je seznámit účastníky s problematikou osobnostní typologie a aplikace této teorie do běžných životních a pracovních situací. Jak najít respekt k osobě, se kterou vedeme jednání, i sami k sobě. Proč nám komunikace s někým tolik drhne? Jde o „základní nastavení každého jedince“ tedy o jeho osobnostní typ.
Zjistěte více

Jak vytvořit strategii značky

Praktický 2 denní interaktivní trénink zaměřený na boření marketingových mýtů a tvorbu strategie značky. Lektor Jaroslav Fabián přednáší na základě svých zkušeností z 25 let praxe v budování značek.
Zjistěte více

Jak udržet jedinečnost značky

Obsah 2 denního workshopu logicky navazuje na kurz “Jak vytvořit strategii značky” a jde více do hloubky taktické exekuce marketingového mixu. Zabývá se problematikou smysluplného nastavení jednotlivých částí mixu ve vzájemné  synergii, s důrazem na jedinečnost značky a její komunikaci.
Zjistěte více

Jak prezentací zaujmout

Interaktivní trénink, na kterém zjistíte pravidla a tajemství, jak zaujmout publikum. Není totiž veliký rozdíl zda potřebujete zaujmout výběrovou komisi nebo plný sál diváků. Cíl je zřejmý, nesmíte uspávat hady.
Zjistěte více

Kreativita v praxi

Praktický interaktivní trénink Kreativita v praxi je vhodný pro každého, nejen pro kreativní profese, je zaměřený na bourání stereotypů, týmovou tvorbu a práci se svým mozkem. Účastníci kurzu se odblokují a hravou formou se naučí čerpat z nejbláznivějších myšlenek. Hry a improvizační cvičení, které naučí bourat stereotypy a rutinu, zásady kreativní práce a spolupráce.
Zjistěte více