Rubriky
Vzdělávání

Jak zvládat změny lépe ?

Interaktivní celodenní kurz pro skupinu 6-15 osob s cílem sdílet zkušenosti s prožíváním změn v životě i na pracovišti a zjistit, co si mohu vypůjčit ze zásad improvizace ke své lepší adaptaci.

Co si může člověk pracující v týmu z této zdánlivě nesouvisející teorie a dovedností vybrat pro své fungování a komunikaci s okolím? Proč ve vyspělých ekonomikách manažeři cvičí improvizaci? Převedou ji do každodenního života a praxe!

Kurz je určen pro zájemce, kteří mají zájem se dozvědět jak si užít spolupráci a komunikaci v týmu, jak se nenechat zaskočit, jak být flexibilní a vnímat změnu jako prostor pro osobní rozvoj a realizaci.

Změna jako princip formování týmu a budování důvěry

Zvládněte změny s přehledem a pochopte, že jde o přirozenou součást našich profesních životů. Změna nemusí být jen zdrojem nepříjemných zážitků. Když je řeč o improvizaci. V západní Evropě je běžné, že manažeři cvičí svou pohotovost, přítomnost a vnímavost k okolí formou improvizačních tréningů, proč nezkusit workshop improvizace v týmu? Cvičení jsou dobrovolná a do ničeho vás nutit násilím nebudeme.

Struktura kurzu

  • Týmová dynamika
  • Změna z pohledu poznatků moderní neurovědy
  • Hlavní zásady divadelní improvizace
  • Nácvik vybraných dovedností hravou formou
  • Řízená diskuze a týmová tvorba aplikace pravidel pro svoje uplatnění v praxi

Obsah kurzu čerpá teorii z psychologie, koučinku a technik improvizace. Kurz je určen pro každého, koho se týkají vztahy na pracovišti nebo v rodině a rád by nahlédl do principů improvizace a připravenosti na nečekané situace. Součástí kurzu jsou praktická, dobrovolná a hravá cvičení dovedností improvizace.

Lektorský tým

Zakládající členové improvizační skupiny NEPŘIPRAVENÍ, certifikovaní brain based koučové. V případě větších skupin spolupracujeme při vedení kurzu v tandemu lektorů Vím, co chci.

  • Ing, Jaroslav Fabián, MBA, ACC (ICF)
  • Ing. Jana Kalinová Brabcová
  • Mgr. Monika Nevolová