Koučink s certifikací

neurokoučink

Certifikovaný tým koučů pod značkou “Vím, co chci” vám zajistí koučink dle standardů mezinárodní federace koučů ICF. Všichni naši koučové prošli náročným tréninkem Brain-based koučinku a složili zkoušky závěrečných dovedností. V našem týmu nabízíme služby certifikovaných koučů až do úrovně ACC (Associated Certified Coach) u mezinárodní federace koučů ICF.

individuální životní koučink online

manažerský koučink

firemní exekutivní koučink 

týmový koučink

Vím, co chci, ale nevím jak

Nabízíme zájemcům o realizaci životní či profesní změny podporu v podobě neuro koučovacích sezení. Pomůžeme vám odhalit stereotypy ve vašem myšlení a chování, a tedy i překážky, které vám brání v osobním rozvoji a naplnění vašich cílů. Staneme se vašimi průvodci na cestě za vaším snem.

Neuro koučink (brain-based)

Koučink, který respektuje přirozený způsob fungování mozku, a díky tomu má dlouhodobější výsledky a umožňuje mnohem rychlejší proces rozvoje a sebeuvědomění. Brain-based Coaching neboli Neuro-koučování vysvětluje, jak a proč koučování funguje na základě neurovědy. Jde o poměrně mladou disciplínu vyvinutou před více než dvanácti lety pozorováním koučovacích sezení za současného měření mozkové aktivity pozorovaných dobrovolníků.

Neuro koučování využívá znalosti vědy v oblasti teorie změn, učení, pozitivní psychologie, pozornosti zaměřené na řešení a dalších jako základu v kombinaci znalostí spouštěčů aktivit jednotlivých částí mozku. Brain-based koučink představil poprvé David Rock (spoluzakladatel Neuroleadership institutu) ve své knize „Quiet Leadership“, 2006.

Jak probíhá koučování?

  • Předně kouč neradí, nepomáhá, ale NAPOMÁHÁ.
  • Vytváří bezpečné prostředí pro to, aby klient mohl řešit své problémy nově.
  • Základním stavebním prvkem je vyjasnění si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vyhovuje klientovi.
  • Předmětem koučinku je rovněž dohoda o výsledku, tedy kam by chtěl koučovaný během sezení své úsilí směřovat.
  • Certifikovaní koučové Vím, co chci mají všechny potřebné znalosti a nástroje potřebné pro vedení rozhovoru s respektem a ukazují klientovi různé úhly pohledu na řešenou problematiku.
  • Pod vedením kouče tak klient promýšlí svá řešení do takové míry detailu, která mu dovoluje komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následně i rozhovory o realizaci vybrané cesty.
  • Součástí koučinku jsou akce, závazky klienta, které směřují k jeho cíli, ty si však stanovuje sám a v tempu, které mu vyhovuje a je schopný následovat.
  • Pravidelnou součástí je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta.
  • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sami, ale budete ti, kteří svou situaci nejlépe znají, řeší a budou hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.