mentorink

Mentorink

Mentorink (mentoring) má zcela zásadně odlišné parametry od koučinku.

Mentorink slouží k rozvoji méně zkušených osob v daných tématech a v tématech, kde je žádoucí, aby docházelo k předávání teoretických i praktických znalostí mentora směrem k mentorovanému klientovi.

Mentorink Vím, co chci

Nabízíme dlouhodobý rozvoj pracovníků či profesionálů v různých oborech lidské činnosti, ovšem dle našich zásad vždy s respektem k aktuálnímu stavu znalostí mentorovaného klienta. Rozhovor probíhá s maximálním dodržením technik transakční analýzy rozhovoru dospělý – dospělý. Nejedná se tedy o jednosměrnou nalejvárnu experty v jednotlivých oblastech. Mentorink nárokuje především plné nasazení klienta (zaměstnance), dle zadání sponzora (zaměstnavatele nebo HR oddělení).

Každý z našich certifikovaných koučů má zcela jiné životní příběhy a zkušenosti, které můžete využít pro případnou spolupráci a mentorink.

Oblasti nabízené k mentorinku:

 • Marketing a strategie značky (Jaroslav)
  • Budování značky
  • Distribuční strategie
  • Komunikační strategie
  • Synergie marketingového mixu
 • Manažerské dovednosti (tým Vím, co chci)
  • Manažerská komunikace
  • Základy vedení týmů (liniové i projektové)
  • Efektivní vedení lidí (leadership)
  • Jak pracovat s motivací zaměstnanců
  • Jak, co a kdy delegovat
  • Vedení efektivních porad
  • Change management
  • Krizový management
 • Obchodní dovednosti (tým Vím, co chci)
  • Vyjednávání pro pokročilé
  • Prezentační dovednosti
  • Umění sebeprezentace a prodeje myšlenky
  • Základy manažerské analýzy a metod rozhodování
  • Obchodní dovednosti a výkonnost
 • Umění a tvorba (Monika)
  • Publikování vlastních knih
  • Dramaturgie pořadů či divadelních představení
  • Improvizace
  • Storytelling
 • Zdravý životní styl (Lucie)
  • Výživové poradenství
  • Zvládání sebekontroly
  • Time Management
  • Life-Balance problematika
 • Mentorink začínajících koučů
 • …další po specifikaci potřeb zákazníka, pokud se potkají s našimi dovednostmi a praxí.

Otevřeme vám nové možnosti a pohledy, spolu vytváříme novou úroveň vaší odbornosti a
rozvíjíme vaši autentickou jedinečnost.

“Mentorink je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedinců, např. nových kolegů, osobami zkušenými (mentory). Jde o návrat k respektování autorit, znalostí a zkušeností při zachování respektu vůči hledání nových, neobjevených cest.” Mentorink – forma podpory nové generace, Marta Anna Petrášová, Illona Prausová, Zdeněk Štěpánek, Portál 2014

Osobní vlastnosti mentora

 • Je důvěryhodný a schopný napojit se na mentorovaného.
 • Podporuje mentorovaného v dosažení cílů nad rámec očekávání toho, co mentorovaný zpočátku cítí jako uspokojivé, pomáhá při rozšiřování jeho tvůrčího přemýšlení.
 • Demonstruje rovnocenné partnerství tím, že je otevřený, citlivý a ochotný přijmout přiměřená rizika, například v poskytování zpětné vazby, která může způsobit, že jeden nebo oba budou považovat situaci za nepříjemnou.
 • Podporuje mentorovaného při navrhování dalších oblastí, které povedou k vyšší profesionalitě a na kterých může pracovat mezi sezeními.
 • Umí podporovat a je autentický v ocenění mentorovaného a jeho / jejího růstu v průběhu celého procesu.
 • Je sebevědomý ve svém vlastním přístupu a je schopen prokázat uznání a respekt pro jedinečný styl každého mentorovaného.