Rubriky
Vzdělávání

Jak zaujmout ?

Rádi sledujete prezentace zahraničních řečníků? Nevíte přesně, čím to je, ale jste si jisti, že takto se u nás prostě neprezentuje? Chcete to také umět?

Interaktivní trénink prezentace a sdílení příběhu, na kterém zjistíte pravidla a tajemství, jak zaujmout publikum. Není totiž veliký rozdíl zda potřebujete zaujmout výběrovou komisi nebo plný sál diváků. Cíl je zřejmý, nesmíte uspávat hady.

Na obsahu tohoto kurzu spolupracuji s přední českou vypravěčkou příběhů a lektorkou storytellingu Monikou Nevolovou, která publikovala řadu knih, na téma storytelling a osobní rozvoj. V případě, že z jakéhokoliv důvodu čelíte úkolu zaujmout posluchače ve formě většího publika, máte k řešení více, než jen sestavit standardní a štábně kulturní powerpointovou prezentaci.

Zejména je třeba se řádně připravit pro projev na pódiu, znát hlasovou rétoriku, umět vytvořit strukturu a cíl sdělení a prozkoumat zátoky vaší autenticity, protože jedině, když budete sami sebou, lidé vám uvěří.

Varování: Po absolvování tohoto kurzu se může stát, že přestanete umět hrát role firemních panáků bez osobnosti, do kterých vás mnohdy svazují nepsaná pravidla.

Každá prezentace má svůj specifický cíl, který by měla splnit, například zaujmout zákazníka, prodat produkt nebo jen rozesmát přátele na srazu po mnoha letech. Když si vaše vystoupení budou pamatovat, vrátí se k vám. K tomu vám dopomáhej tandem koučů Vím, co chci a současně trenérů improvizace a performance Nepřipravení.

Umíme se přizpůsobit všem vašim požadavkům.

Varianty kurzů

  1. Jednodenní kurz dovedností poutavé prezentace s využitím technik storytellingu.
  2. Dvoudenní workshop včetně nácviků a zpětné vazby účastníkům kurzu na jejich prezentace, prostor pro nácvik krátkého představení i ucelené prezentace.
  3. Individuální příprava řečníků na konkrétní vystoupení

“Osvědčené techniky vyprávění a tvorby příběhů, v kombinaci s přípravou na cokoliv pomocí technik improvizace, z vás při osobním nasazení udělá mistry.”

Monika Nevolová, vypravěčka příběhů

Lektorský tým

Nemáme rádi jen suchou teorii, ale zážitkové vzdělávání. V případě větších skupin spolupracujeme při vedení kurzů a workshopů jako tým lektorů Vím, co chci:

  • Ing, Jaroslav Fabián, MBA, ACC – ACC kouč, marketingový ředitel v IT společnosti, improvizátor a lektor, který sdílí své zkušenosti z mnohdy krkolomného života nadnárodních korporací formou interaktivních kurzů.
  • Ing. Jana Kalinová Brabcová – zkušená koučka, lektorka, která se specializuje na oblast obchodních a manažerských dovedností, etikety a komunikačních dovedností
  • Mgr. Monika Nevolová – původní profesí psycholožka, pracovala několik let v médiích jako redaktorka, dramaturg a kreativní producent TV pořadů. Věnuje se vzdělávání soft skills, je certifikovaným exekutivním a životním koučem a trenérem komunikačních a improvizačních dovedností, stand up prezentací a storytellingu.