Vedení a řízení týmů

Lektor využívá existující znalosti a dovednosti posluchačů pro plné uvědomění rozdílů a výhod jednotlivých přístupů pro řešení každodenních problémů v rámci organizace týmů. Obsah workshopu je vhodným střípkem v mozaice celkového přístupu k řešení leadershipu v organizaci.
Jaroslav FabiánPublikováno

P.F. Drucker:  Management je dělat věci správně. Leadership je dělat správné věci.”

Témata interaktivního workshopu

  • Základní manažerské kompetence a dovednosti.
  • Manažerské dovednosti vs leadership
  • Proč je dobré umět přepínat své role?
  • Jak a kdy používat které nástroje řízení / vedení lidí?
  • Moderovaná diskuse účastníků a jejich zkušeností

Pro koho je workshop určený

  • Korporátní pracovníky, kteří chtějí posílit a podporovat roli lídra týmu nebo oddělení.
  • Majitele firem, kteří chtějí načerpat odvahu k efektivnějšímu delegování pravomocí.
  • Všechny jednotlivce, kteří si chtějí ujasnit, jaký je vlastně rozdíl mezi řízením a vedením lidí.
  • Může fungovat pro firmy jako startovací seminář pro následná již praktická setkání s týmovým koučem nebo individuální rozvoj vybraných talentů v týmu.

Obsah workshopu čerpá z praktických zkušeností lektora v oblasti řízení týmů a managementu firem za posledních 25 let jeho praxe. Sám prošel cestu, po které se mnozí musíte vydat a rád sdílí zkušenosti s ostatními s respektem k odlišným oborům. Lektor: Jaroslav Fabián, marketingový ředitel ESET Česká republika, certifikovaný ACC kouč Vím, co chci, finalista Czech Marketing Awards 2015. Linkedin


V knize „Disciplína týmů“ rozlišují autoři (Katzenbach a Smith) mezi tím, čemu říkají Disciplína jediného leadera a Skutečná disciplína týmu.

Disciplína jediného leadera se točí kolem jednoho leadera, který určuje důvod pro  skupinovou práci postavený na výkonnosti, činí rozhodnutí, nastavuje požadované výkony jednotlivců a skupinové vzory komunikace.

Skutečná disciplína týmu je tam, kde „o podávání výkonů a záměru pro společnou práci rozhoduje celá skupina, nikoli oficiální leader, a kde skupina nastavuje požadované individuální akolektivní příspěvky a vzory komunikace. Skupina také nastavuje požadavky  ohledně úspěchu,  a to, jak bude vyhodnocovat pokrok.“

Leader může střídavě používat oba přístupy.

Mohlo bys vás také zajímat

Jak zabít trému a pohotově reagovat

Interaktivní celodenní kurz pro skupinu 6-15 osob s cílem sdílet zkušenosti s aplikací zásad divadelní improvizace do každodenního života a praxe. Co si může člověk pracující v týmu z této zdánlivě nesouvisející teorie a dovedností vybrat pro své fungování a komunikaci s okolím v praxi? Proč ve vyspělých ekonomikách manažeři cvičí improvizaci?
Zjistěte více

Jak řešit konflikty tvořivě

Interaktivní celodenní kurz pro skupinu 6-15 osob s cílem sdílet znalosti o konfliktech a jak jim předcházet nebo jak je řešit v každodenní praxi. Kurz je určen pro zájemce, kteří mají zájem se dozvědět podnětné techniky a rady, jak zvládat konfliktní situace tvořivě a vnímat je jako příležitost.
Zjistěte více

Kreativita v praxi

Praktický interaktivní trénink Kreativita v praxi je vhodný pro každého, nejen pro kreativní profese, je zaměřený na bourání stereotypů, týmovou tvorbu a práci se svým mozkem. Účastníci kurzu se odblokují a hravou formou se naučí čerpat z nejbláznivějších myšlenek. Hry a improvizační cvičení, které naučí bourat stereotypy a rutinu, zásady kreativní práce a spolupráce.
Zjistěte více

Jak udržet jedinečnost značky

Obsah 2 denního workshopu logicky navazuje na kurz “Jak vytvořit strategii značky” a jde více do hloubky taktické exekuce marketingového mixu. Zabývá se problematikou smysluplného nastavení jednotlivých částí mixu ve vzájemné  synergii, s důrazem na jedinečnost značky a její komunikaci.
Zjistěte více

Jak vytvořit strategii značky

Praktický 2 denní interaktivní trénink zaměřený na boření marketingových mýtů a tvorbu strategie značky. Lektor Jaroslav Fabián přednáší na základě svých zkušeností z 25 let praxe v budování značek.
Zjistěte více

Asertivitou proti manipulaci

Interaktivní celodenní kurz pro skupinu max 15 osob s cílem sdílet znalosti o tom, jak může asertivita pomoci v každodenní praxi. Kurz je vhodný rovněž, jako edukativní náplň teambuildingových kurzů na klíč.
Zjistěte více

Jak prezentací zaujmout

Interaktivní trénink, na kterém zjistíte pravidla a tajemství, jak zaujmout publikum. Není totiž veliký rozdíl zda potřebujete zaujmout výběrovou komisi nebo plný sál diváků. Cíl je zřejmý, nesmíte uspávat hady.
Zjistěte více