Improvizace

Improvizace

Jak se vypořádat s nekomfortní situací ? Co děláte, když náhlá změna naruší zaběhnuté postupy? Aby se vám dařilo i v dobách nejistoty, potřebujete myslet pohotově a jednat rychle – bez návodu k použití. To znamená, že potřebujete zkušeně improvizovat.Dobrá zpráva je, že dovednosti a principy improvizace lze efektivně trénovat pro život i praxi. Pro život a reakce v přítomném okamžiku teď a tady je třeba umět vnímat sebe i druhé, opravdu být a neprožívat strach z minulosti nebo obavy z budoucího vývoje.

Co bylo už není,
co je se změní,
co bude nikdo neví.

neznámý autor

Aplikovaná improvizace

Aplikovaná improvizace je metoda osobního rozvoje, která využívá metodiky hry, dramatizace a další nástroje vyvinuté v rámci divadelní či hudební improvizace pro prohlubování a fixaci principů, které tvoří základní stavební kameny kvalitní spolupráce a existence v jakékoli skupině. Všechny tyto principy mají veliký přesah do lidského života nebo manažerské praxe, týmové spolupráce. V západních zemích jsou improvizační principy součástí osobního rozvoje manažerů v rámci měkkých dovedností. Se svou více než 25 letou praxí ve vedení týmů a firem, mnohaletou zkušeností z vystupování s vlastní improvizační skupinou Nepřipravení, koučovacím přístupem, se snažím podpořit druhé v jejich radostném a hravém objevení a přijetí improvizace do života. Nezapomeňte, Improvizace je pro každého, nejen pro extroverty.

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

Elbert Hubbard

Rozvoj improvizačních dovedností samozřejmě není jednoduchou záležitostí. Trvá roky práce, než se v improvizaci stanete excelentními. Ale i když je to tvrdá práce, zlepšit se v improvizaci není zdaleka nemožné a navíc je to zábavné a uvolňující. Jde o faktory a principy, které mohou tento proces brzdit nebo urychlovat:

  • ANO, A…
  • ZKOUŠEJ NOVÉ VĚCI
  • ​VEZMI CHYBU DO HRY
  • NECH DRUHÉHO ZAZÁŘIT
  • BUĎ TADY A TEĎ
  • KDYŽ JE TOHLE PRAVDA, CO JEŠTĚ PLATÍ
  • ZAJISTI SI SVŮJ KOMFORT
  • DĚLEJ NĚCO

Výhody trénování principů improvizace ve vašem životě

Představte si svět, ve kterém vám je věnovaná pozornost, vašim slovům opravdu někdo aktivně naslouchá a reaguje na ně, bere je do hry. Svět plný pozitivních nabídek, ve kterém každý kolem vás má touhu se přirozeně přidat a přihrát, společně zaskórovat. Svět, kde váš příběh je společný, vzniká někde v prostoru mezi vámi všemi a všichni se na něm podílí, protože jim na něm záleží. Svět, ve kterém je chyba brána do hry a je normální. Není vyhledávaná, ani oslavovaná, je prostě běžná a když už se vyskytla, tak se s ní hraje žije dál. Jste tam? Máte představu, jak by vám v tomto světě bylo? To jsou zážitky, které si pravidelně odnášíte z tréninků aplikované improvizace.

Možnosti využití tréninků principů improvizace ve vaší firmě

Improvizace se může zdát neslučitelná s přesně definovanými procesy, kterými se řídíme v práci i v našem životě. Náborové týmy často neprověřují schopnosti improvizace a většina programů školení zaměstnanců se zaměřuje spíše na rozvoj vedoucích nebo technických dovedností než na pomoc zaměstnancům, aby se stali lepšími improvizátory. Improvizace je však ve skutečnosti klíčem k organizační agilitě. Manažeři a zaměstnanci, kteří jsou schopnými improvizátory, budou své společnosti řídit v krizích a změnách paradigmat, od technologických průlomů a měnících se předpisů a podmínek.

Výběr workshopů pro firmy na zakázku:

VÍM | vědomě konám, s rozmyslem, po zvážení všech možností a rizik
CO | očekávám změnu chování, návyků, zvládnutí současné situace
CHCI | toužím, vášnivě a se zápalem se snažím dosáhnout svého cíle

Nadcházející události