Improvizace

Jak se vypořádat s krizí? Co děláte, když náhlá změna naruší zaběhnuté postupy? Aby se vám dařilo i v dobách nejistoty, potřebujete manažery a zaměstnance, kteří dokážou myslet pohotově a jednat rychle – bez návodu k použití. To znamená, že potřebujete zkušené improvizátory.

Co bylo už není,
co je se změní,
co bude nikdo neví.

neznámý autor

Improvizace se může zdát neslučitelná s přesně definovanými procesy, kterými se řídí většina vyspělých obchodních postupů. Náborové týmy často neprověřují schopnosti improvizace a většina programů školení zaměstnanců se zaměřuje spíše na rozvoj vedoucích nebo technických dovedností než na pomoc zaměstnancům, aby se stali lepšími improvizátory. Improvizace je však ve skutečnosti klíčem k organizační agilitě. Manažeři a zaměstnanci, kteří jsou schopnými improvizátory, budou své společnosti řídit v krizích a změnách paradigmat, od technologických průlomů a měnících se předpisů a podmínek.

Rozvoj improvizačních dovedností samozřejmě není jednoduchou záležitostí. Trvá roky práce, než se v improvizaci stanete excelentními. Ale i když je to tvrdá práce, zlepšit se v improvizaci není zdaleka nemožné a navíc je to zábavné a uvolňující. Jde o faktory a principy, které mohou tento proces brzdit nebo urychlovat a ty předáváme při práci s vaším týmem.

  • ANO, A…
  • ZKOUŠEJ NOVÉ VĚCI
  • ​VEZMI CHYBU DO HRY
  • NECH DRUHÉHO ZAZÁŘIT
  • BUĎ TADY A TEĎ
  • KDYŽ JE TOHLE PRAVDA, CO JEŠTĚ PLATÍ
  • ZAJISTI SI SVŮJ KOMFORT
  • DĚLEJ NĚCO

Možnosti pro vaši firmu, čtěte dále: