Reference

Do nedávna jsem o sobě mohl mluvit jako o obchodníkovi s téměř dvacetiletou praxí, v rámci které, jsem absolvoval nespočet nejrůznějších školení a kurzů. Přečetl jsem pár moudrých knih a získal od života a kamarádů spoustu zkušeností. Po roce koučování s Jaroslavem bych mu chtěl poděkovat. Nejen za jeho trpělivost a profesionalitu, ale především za to, že i někomu kdo už v životě vyzkoušel několik rolí, pomohl odstartovat další zajímavou disciplínu. Varování případným zájemcům o koučink: “Rozhodnutí vždy zůstane na vás. Jde jen o to, kdy a jak k němu dojdete.” Dnes mohu potvrdit, že to mé rozhodnutí bylo správné.” 

Tomáš Krotký, manažer

“Jaroslav má hlubokou znalost byznysového prostředí a zkušenosti z dlouholeté manažerské praxe. V průběhu své kariérní dráhy neztratil velmi důležitou věc, kterou výkonově orientovaní lidé často postrádají – schopnost projevovat emoce a pracovat s nimi. Jaroslav je pronikavě inteligentní, bryskní, čte rychle mezi řádky a zároveň je empatický a citlivý, což plně využívá nejen během koučování, ale obecně v komunikaci s lidmi. Tato kombinace je v dnešní době poměrně nedostatkovým zbožím.” 

Alice Mikulášová, Business Consultant

“Jsem velmi rád, že jsem se obrátil na Jaroslava Fabiána s prosbou o koučování v rámci konkrétního podnikatelského projektu. Díky němu jsem získal nový pohled na situaci a velmi mě to pomohlo naplánovat ty správné kroky k zodpovědnému rozhodnutí. Na základě Jaroslavovi skvěle odvedené práce, jsem si jasně uvědomil priority, prohloubil a utřídil svoje myšlenky a následně se mi o celém problému zcela jinak přemýšlelo. Oceňuji zejména jeho vnímavost a schopnost číst mezi řádky to, co nebylo řečeno, a dovednost plně se soustředit na moje téma. Vzhledem k této zkušenosti jsme navázali dlouhodobou spolupráci a doporučuji v této oblasti využít služby s Vím, co chci i dalším, a to nejen v oblastech strategických rozhodnutí, ale i životního koučinku. ” 

Ing. Stanislav Nový, majitel United Signs s r. o. 

“7let jsem pracovala v marketingu pod vedením Jardy Fabiána. Do ESETu jsem nastoupila jako nezkušený a nesebevědomý zaměstnanec. Jarda byl výborný vedoucí a teamleader. Když se začal věnovat koučinku a stal se z něj certifikovaný kouč,  poskytoval mi hodinu koučování týdně a jeho sezení “tady a ted” zásadním způsobem ovlivnilo mé působení ve firmě. Začala jsem si věřit a postupně získávala respekt mých kolegů. V té době jsem řešila i zásadní změny v mém osobním životě a díky jeho koučinku jsem vše zvládla daleko rychleji a získala potřebný nadhled a sílu. Jarda je opravdový profesionál a navíc má lidský přístup. Jeho koučinkem jsem si uspořádala život a srovnala priority. Nyní vím, co chci a mám sílu a sebevědomí, si zatím jít. Jardo, moc děkuji!”

Kateřina Froňková

“Za svoji pracovní kariéru jsem si prošla pár pozicemi, kde mými nadřízenými byli lidé s velmi rozdílnými schopnostmi vedení a motivování. Jaroslav je nejlepší nadřízený, kterého jsem kdy měla. Pod jeho vedením jsem nyní lehce přes rok a práce s ním mě baví a naplňuje. Je to silná autorita s jasným business cílem. Umí svým podřízeným dát maximální volnost, pokud jim věří a má v nich oporu. Jeho vedení je vždy cílené, jasné a dává smysl. Snaží se podřízené motivovat a vzdělávat, aby měli pocit, že na sobě můžou dál pracovat. Vždy si najde čas na řešení problémů, podřízeným je oporou. Jako člověk je vždy pozitivně naladěný, na pracovišti vládne vždy dobrá nálada. Miluji jeho smysl pro humor, důvtip a variabilitu v oblékání. On se ničeho nebojí, do všeho jde po hlavě, ale rozum mu zůstává, je prostě boží. Díky němu se do práce vždy těším. Kdyby všichni nadřízení byli jako on, určitě by bylo víc spokojených zaměstnanců. Jsem ráda, že pod ním můžu v ESETu pracovat. Jaroslave, díky.” 

Ing. Šárka Píšová, Offline Marketing Manager ESET

“Jaroslav Fabian has been my manager at ESET for two years. It is my pleasure to say that during these years i have worked with not only a professional marketing manager fully focused on his challenging job but also with a human, a man with a big and good heart and clear mind who wisely led his team. This kind of leadership I have not had the benefit of experiencing after he left to lead the Czech ESET team and I became a part of ESET European Marketing Team with new managers. During the time when he was managing both marketing teams in Slovakia and in the Czech Republic ESET achieved significant growth on both markets, strongly improved its brand awareness and market share in Slovakia and reached the top market position on the competitive antimalware market in the Czech Republic. Under his leadership ESET built up a strong network of re-sellers in both republics, Jaroslav is an exceptional marketing manager, he lives the brand, he is always open for new approaches to reach business goals, a communicative and creative person, with a wonderful sense of humour. Working with Jaroslav means working with passion for work and professionalism and it means working to reach the success and victory side by side with lots of laughter and creativity.”

Martin Baranovič, owner Catering Express AS, Oslo

Další na Linkedin