ODVAHU SPATŘIT SVÉ OBZORY

“Nabízím své mnohaleté manažerské i životní zkušenosti klientům, kteří potřebují změnu.”

Ing. Jaroslav Fabián, MBA, ACC – více o mně

Navrhuji se nejprve potkat a zjistit o sobě více. V současnosti preferuji schůzky online prostřednictvím internetové aplikace z pohodlí našich prostředí. Pokud si vzájemně „sedneme“, navrhnu vám další možný postup a zpracuji cenovou nabídku osobního rozvoje nebo vzdělávání na míru vašim potřebám. První schůzka je zdarma, abychom se mohli rozhodnout, zda chceme začít spolupracovat. Není důležité, zda přicházíte z korporátní firmy nebo hledáte cestu osobního rozvoje. Důležitá je chuť zjistit, co skutečně chcete a začít svůj cíl realizovat s ochotou pro něj něco opravdu udělat. Více o mně.

VÍM | vědomě konám, s rozmyslem, po zvážení všech možností a rizik
CO | očekávám změnu chování, návyků, zvládnutí současné situace
CHCI | toužím, vášnivě a se zápalem se snažím dosáhnout svého cíle

Koučování

Jste přesvědčeni, že váš život či práce si zaslouží zásadní změnu? Věnuji se metodě neurokoučování, které respektuje způsob fungování mozku. Každý jsme jiný a mohu vám slíbit maximální respekt k vašemu způsobu náhledu na svou životní situaci, ale také nabídnout možnost spatřit vaši realitu z více úhlů pohledu a najít řešení tam, kde vás pátrat ani nenapadlo. Projdete způsobem nového způsobu učení se nových návyků a adaptace na změny, které si promyslíte novým způsobem.

Úvodní schůzka s koučem zdarma

Individuální koučink trvá obvykle 90 minut a k viditelným výsledkům obvykle stačí 6 – 12 sezení. Setkávat se můžeme buď osobně se mnou nebo mými kolegy, nebo můžete využít online koučink přes webovou aplikaci.

Mojí rolí je vytvořit prostředí vzájemné důvěry a bezpečného sdílení, které vám umožní na řešené situace dívat s nadhledem a různým způsobem a zodpovědně se rozhodnout o jednotlivých krocích realizace, při kterých vám budu oporou.

Firemní vzdělávání (kurzy)

Týmům nabízím ve spolupráci s prověřenými lektory firemní vzdělávání v řadě témat týkajících se komunikace, týmové spolupráce, zvládání konfliktů či veřejného vystupování nebo schopnosti přesvědčivě představit vlastní návrhy řešení na firemní schůzce, konferenci nebo valné hromadě.

S dlouholetou kamarádkou a obchodní partnerkou, která se dlouhodobě věnuje využívání dovedností z oblasti umění v každodenní korporátní práci navíc pořádáme praktické teambuildingy, při kterých pozitivně ovlivňujeme vzájemnou spolupráci a naladění týmů formou zážitkových workshopů a her.