Trenér na změnu

Trenér na změnu

Koučování je podnětný a kreativní proces, který vás bude inspirovat k maximalizaci vašeho osobního a profesního potenciálu. Rád se stanu vaším trenérem na změnu na cestě k vyjasnění a dosažení vašich cílů.

Změna je život a dá se na ní trénovat. Představte si svět, ve kterém vám je věnovaná pozornost, vašim slovům opravdu někdo aktivně naslouchá a reaguje na ně, bere je do hry. Svět plný pozitivních nabídek, ve kterém každý kolem vás má touhu se přirozeně přidat a přihrát, společně zaskórovat.

Zážitková forma firemních workshopů na zakázku pro firmy. Vzdělávání nemusí být nuda. Komunikace, vedení, budování značky, týmová spolupráce, řešení konfliktů a mnoho dalších témat pro vaše zaměstnance na výběr.

Kurzy pro jednotlivce a veřejnost

Nadcházející události

Profesionální koučování s ICF certifikací PCC

Podporuji jednotlivce i firmy na cestě k využití silných stránek a jedinečnosti, v nalezení dlouhodobé stability a dosažení úspěchu. Změny jsou občas bolestivé a já jsem připravený vám být nápomocen při jejich zvládání.”

Jaroslav Fabián, PCC

Můžeme změnit svět pouhou myšlenkou

“Bojovníci, kteří jsou více než jen společenští baviči, jsou formováni svou vizionářskou povahou, která jim umožňuje číst mezi řádky se zvědavostí a energií. Mají tendenci vidět život jako velkou, složitou skládačku, v níž je spojeno všechno se vším – ale na rozdíl od osobnostních typů ze skupiny analytických rolí, které tuto skládačku vidí jako řadu systematických intrik, se Bojovníci na ni dívají z hlediska emocí, soucitu a mystiky, a vždy hledají hlubší význam.”

výpis z mého typologického profilu ENFP Bojovník, 16personalities.com