fbpx
faq

Často kladené otázky

V čem mi může pomoci koučink? 

Nemůžeme chtít jen tak dosáhnout náročných změn či cílů a opakovat stále stejné postupy a chyby. Jen pár silných osobností dokáže bez pomoci pracovat s vlastní disciplínou natolik efektivně, že nepotřebuje jakoukoli podporu. Pro nás ostatní je tu koučink. Pro mne v jednoduchosti trénink efektivního myšlení. Jinak o problému přemýšlet nás vede k jinému chování, odlišnému prožívání souvisejících emocí, což má za následek i jiné žádoucí výsledky.

Značka Vím, co chci se snaží popsat fakt, že kouč napomáhá klientům zjistit co opravdu chtějí, analyticky i emočně prozkoumat vliv na osobní spokojenost a posléze pracovat s motivací k dosažení cíle i během realizace náročných změn. Vše s využitím znalostí o fungování mozku a se zázemím mnoha odkoučovaných hodin, certifikačních kurzů a zkoušek u mezinárodní federace koučů ICF. 

S koučem můžete snadněji

kouč pomáhá se strategií k cíli

stanovit strategie a dosáhnout náročných cílů

kouč pomáhá s novým vhledem

poznat váš vnitřní svět a sílu z nového úhlu pohledu

kouč pomáhá nápady přetavit v činy

přetavit vaše dobré nápady v reálné činy a úspěch

kouč pomáhá vydělat více peněz

vydělávat více peněz, plnit plány

kouč pomáhá být dobrým lídrem

být dobrým lídrem vašemu týmu

komunikací proti konfliktům

minimalizovat konflikty a kultivovat komunikační dovednosti

kouč pomáhá kvalitnějšímu myšlení

zkvalitnit způsob svého myšlení s trvalými pozitivními návyky

kouč zvyšuje spokojenost

zvýšit kvalitu vašeho života a hladinu spokojenosti

kouč podporuje na cestě k cíli

podpořit vaši cestu k úspěchu

kouč nenechá prokrastinovat

přestat prokrastinovat

kouč řeší i vztahové problémy

řešit vztahové problémy a situace

kouč pomůže s time managementem

být pánem/paní vašeho času (Time Management)

kouč pomáhá hledat rovnováhu

najít rovnováhu mezi prací, rodinou a časem na sebe

kouč otvírá oči novým znalostem a dovednostem

objevovat nové obzory

rozhovor o problému

řešit týmovou dynamiku, efektivně rozfungovat kolektiv

Musím se nějak na koučink připravit?

Není nutné se na koučovací sezení nijak zvlášť připravovat. Je vhodné se před setkáním zamyslet nad tématem, které chcete hlouběji prozkoumat či situací, kterou chcete řešit. 

Jak koučovací sezení probíhá?

  • Začínáme obvykle vyjasněním si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vám bude vyhovovat.
  • Pravidelnou součástí je rovněž dohoda o výsledku, tedy kam byste chtěl/a během sezení své úsilí směřovat.
  • Kombinací vhodných nástrojů kouče získáte různé úhly pohledu na řešenou problematiku.
  • Pravidelně promyslíte svá řešení do takové míry detailu, které vám dovolí komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následují rozhovory o realizaci vámi vybrané cesty.
  • Součástí koučinku jsou akce, které směřují k vašemu cíli, ty si však stanovíte sám a v tempu, které vám bude vyhovat a jste schopný/á následovat.
  • Pravidelnou součástí setkání je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta. 
  • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sám/sama, ale budete tím, kdo svou situaci nejlépe zná, řeší a budete hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.

Kolik koučink či mentorink stojí?

Na úvodní schůzce se sami rozhodnete, kolik času budete do rozvoje chtít investovat.  Pro realizaci změny návyků, nalezení zdrojů své výkonnosti a fixaci nových způsobů myšlení doporučuji 2 setkání za měsíc, v intervalu 3 až 6 měsíců. Série tedy obvykle navrhuji se zvýhodněnou cenou pro 6 – 12 sezení. Na začátku se společně domluvíme na počtu setkání v měsíci. Pravidelnost je důležitou součástí celého koučovacího procesu.

Je možné využít jen 1 koučovací setkání?

Ano. Někteří klienti využívají tuto možnost v případě, že chtějí novým úhlem pohledu prozkoumat jedno konkrétní téma, rozhodovací dilema nebo si jen uspořádat možnosti řešení týkající se jednoho tématu.

Proč se musíme potkávat pravidelně a opakovaně?

Koučování není konzultace ani terapie. Koučink je proces, v němž klient poznává sebe, své postoje, bloky a motivace a realizuje změny ve své praxi i životě novými zatím nezvažovanými cestami. To nějaký čas trvá. Proces vyžaduje čas a energii a je náročný. Proto během první schůzky můžeme dojít k závěru, že zatím nejste připraveni či ochotni takovou změnu realizovat. Toto setkání nabízím zdarma. 

Proč chtít certifikovaného kouče?

Při výběru kouče pro váš rozvoj stojíte před nelehkým úkolem. Váš kouč by měl dodržovat standardy profesionálního koučinku dané respektovanou autoritou a současně být “tím pravým” právě pro vás. Je to podobné, jako hledat důvěryhodného lékaře nebo vhodného řemeslníka na opravu domu. Vaše důvěra v jejich schopnosti je polovinou cesty k úspěchu. Stručně řečeno je dobré vědět, že kouč zvládá své řemesloKlíčové kompetence v PDF česky

“Klienti, kteří spolupracovali s ICF certifikovanými kouči, byli obvykle více spokojeni a doporučili koučink ostatním. Rovněž 84 % klientů, kteří zažili koučování, prohlásili, že je pro ně důležité, aby kouč byl certifikován.” Dle průzkumu 2010 ICF Global Consumer Awareness Study.