Často kladené otázky

V čem mi může pomoci koučink Vím, co chci? 

Nemůžeme chtít jen tak dosáhnout náročných změn či cílů a opakovat stále stejné postupy a chyby. Jen pár silných osobností dokáže bez pomoci pracovat s vlastní disciplínou natolik efektivně, že nepotřebuje jakoukoli podporu. Pro nás ostatní je tu koučink. Pro mne v jednoduchosti trénink efektivního myšlení. Jinak o problému přemýšlet nás vede k jinému chování, odlišnému prožívání souvisejících emocí, což má za následek i jiné žádoucí výsledky.

Značka Vím, co chci se snaží popsat fakt, že kouč napomáhá klientům zjistit co opravdu chtějí, analyticky i emočně prozkoumat vliv na osobní spokojenost a posléze pracovat s motivací k dosažení cíle i během realizace náročných změn. Vše s využitím znalostí o fungování mozku a se zázemím mnoha odkoučovaných hodin, certifikačních kurzů a zkoušek u mezinárodní federace koučů ICF. 

Musím se nějak na koučink připravit?

Není nutné se na koučovací sezení nijak zvlášť připravovat. Je vhodné se před setkáním zamyslet nad tématem, které chcete hlouběji prozkoumat či situací, kterou chcete řešit. 

Jak koučovací sezení probíhá?

  • Začínáme obvykle vyjasněním si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vám bude vyhovovat.
  • Pravidelnou součástí je rovněž dohoda o výsledku, tedy kam byste chtěl/a během sezení své úsilí směřovat.
  • Kombinací vhodných nástrojů kouče získáte různé úhly pohledu na řešenou problematiku.
  • Pravidelně promyslíte svá řešení do takové míry detailu, které vám dovolí komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následují rozhovory o realizaci vámi vybrané cesty.
  • Součástí koučinku jsou akce, které směřují k vašemu cíli, ty si však stanovíte sám a v tempu, které vám bude vyhovat a jste schopný/á následovat.
  • Pravidelnou součástí setkání je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta. 
  • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sám/sama, ale budete tím, kdo svou situaci nejlépe zná, řeší a budete hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.

Kolik koučink či mentorink stojí?

Na úvodní schůzce se sami rozhodnete, kolik času budete do rozvoje chtít investovat.  Pro realizaci změny návyků, nalezení zdrojů své výkonnosti a fixaci nových způsobů myšlení doporučuji 2 setkání za měsíc, v intervalu 3 až 6 měsíců. Série tedy obvykle navrhuji se zvýhodněnou cenou pro 6 – 12 sezení. Na začátku se společně domluvíme na počtu setkání v měsíci. Pravidelnost je důležitou součástí celého koučovacího procesu.


Je možné využít jen 1 koučovací setkání?

Ano. Někteří klienti využívají tuto možnost v případě, že chtějí novým úhlem pohledu prozkoumat jedno konkrétní téma, rozhodovací dilema nebo si jen uspořádat možnosti řešení týkající se jednoho tématu.

Proč se musíme potkávat pravidelně a opakovaně?

Koučování není konzultace ani terapie. Koučink je proces, v němž klient poznává sebe, své postoje, bloky a motivace a realizuje změny ve své praxi i životě novými zatím nezvažovanými cestami. To nějaký čas trvá. Proces vyžaduje čas a energii a je náročný. Proto během první schůzky můžeme dojít k závěru, že zatím nejste připraveni či ochotni takovou změnu realizovat. Toto setkání nabízím zdarma.