fbpx
Rodná hrouda v Horních Počernicích

Pravidla a provozní podmínky

Hodinové pronájmy

Počítáme vždy první celou hodinu a další po započatých 15-ti minutách. Mezi jednotlivými rezervacemi necháváme volný prostor, pokud potřebujete přijít dříve než 15 minut před začátkem pronájmu nebo odejít později, dejte nám předem vědět. V případě, že je to možné – chcete-li Vaši rezervaci začít dříve, využitý čas před rezervací Vám bude připočítán k času Vaší rezervace, stejně tak chcete-li končit později, využitý čas po rezervaci Vám bude připočítán k času Vaší rezervace. Vaši rezervaci můžete zrušit do 1 pracovního dne před dnem rezervovaného termínu bez storno poplatku, při zrušení v kratším čase platíte celou vaši rezervaci.

Půldenní pronájmy

Nabízíme taktéž zvýhodněnou půldenní sazbu, která platí pro akce, které trvají 3 až 4 hodiny. Dopolední půldenní akci (= max. 4 hod.) je možné realizovat v pásmu od 8.00 do 13.00 hod. Odpolední půldenní akci (= max. 4 hod. ) je možné realizovat v pásmu od 13.00 hod. – 17.00 hod. Po překročení čtvrté hodiny vám bude připočítána odpovídající hodinová sazba. Akce, které trvají déle než 4 hodiny, jsou zpoplatněny denní sazbou. Vaši rezervaci můžete zrušit do 2 pracovních dní před dnem rezervovaného termínu bez storno poplatku, při zrušení v kratším čase platíte celou vaši rezervaci.

Informace k cenotvorbě

V případě překročení kapacity místnosti vám bude za pronájem účtována cena pronájmu dané místnosti vynásobená koeficientem 1,1 (kapacitu jakékoliv místnosti lze překročit o max. 1 osobu v místnostech Trenérna, Koučovna a o max. 2 osoby v místnostech Klubovna či Loft).

Provozní řád

V pronajatých místnostech se všichni chováme s vědomím, že místnosti nejsou pouze na jedno použití, ale do místnosti po nás půjde někdo další. Ty nejdůležitější body z provozního řádu visí v každé místnosti vytištěné. Kapacita místnosti uvádí celkový počet osob (tj. včetně lektorů, organizátorů a dalších). Za místnost je v době jejího používání zodpovědná osoba, která si ji pronajala. Pronajímatel není účasten žádných jednání/školení v pronajímaných místnostech, za průběh jednání/školení nezodpovídá. Před rezervováním termínu je zodpovědná osoba povinna seznámit se s celým obsahem provozního řádu místností a při obsluze techniky a zařízení postupovat dle instrukcí. Závaznou rezervací termínu pronájmu dává zodpovědná osoba na vědomí, že tento provozní řád akceptuje. Zodpovědná osoba je zodpovědná za dodržení kapacity místností. Zodpovědná osoba je povinna dodržovat svůj čas rezervace, prodloužení a zrušení rezervace si zajistí včas s pronajímatelem. V případě, že osoba, která si místnost pronajala, nedodrží předem sjednaný účel pronájmu nebo poruší jakýkoliv bod tohoto provozního řádu, bude neprodleně z pronájmu místnosti vyloučena, a to bez jakékoliv náhrady.

 • Je přísně zakázáno provádět jakékoliv demontáže, opravy, úpravy a přesuny jakékoliv techniky a vybavení místnosti bez vědomí a přítomnosti správce místností, nebo osoby správcem pověřené. Platí přísný zákaz stěhování a přemisťování nábytku a techniky.
 • Jakékoliv závady na technice a vybavení je nutné bez prodlení ohlásit pronajímateli. Z místností je zakázáno vynášet jakékoliv zařízení a vybavení.
 • Veškeré škody způsobené neoprávněným užíváním prostoru či neoprávněnou manipulací s vybavením prostoru budou vymáhány na osobě, která si místnost pronajala, případně u zaměstnavatele této osoby.
 • Základní uspořádání všech místností je popsáno na webových stránkách. Jiné uspořádání místností může být zpoplatněno. Veškeré požadované úpravy uspořádání místnosti, které na požádání připravuje výhradně pronajímatel, je nutné dohodnout předem s dodržením časového předstihu, který odpovídá stejným limitům jako storno podmínky. Na předem neodsouhlasené požadavky týkající se uspořádání místnosti nebude brán zřetel.
 • Jakékoliv vybavení místností je zakázáno přenášet mezi místnostmi nebo jej umisťovat před místnosti a do společných průchozích prostor.
 • Při opuštění místnosti je nutné řádně vypnout všechna zařízení. V celé místnosti musí být při odchodu zavřena a zajištěna všechna okna, zhasnuta všechna světla a místnost musí být uvedena do stavu, ve kterém byla předána pro jednání/školení.
 • S nastavením vytápění nesmí být samovolně manipulováno. Změnu teploty v místnosti zajistí na požádání pronajímatel na dálku elektronicky.
 • V prostorách místností, toalet, celé nemovitosti a před ní je třeba udržovat čistotu a pořádek.
 • V prostorách místností je přísně zakázáno kouření včetně elektronických cigaret a jiných náhražek. Pro tyto účely je možno využít terasu před trenérnou k tomu zařízenou, kde je rovněž nutné udržovat pořádek.
 • V případě nadměrného znečištění místností/toalet bude zodpovědné osobě, která si místnost pronajala, účtován poplatek za mimořádný úklid.
 • Jestliže dojde v nájemních nebo společných prostorách domu ke vzniku požáru, k jehož uhašení stačí hasicí přístroj, je k dispozici u hlavního vchodu.
 • Osoby, které jsou účastny jednání/školení, se mohou zdržovat pouze ve vymezených prostorách – místnosti, chodba, wc+sprcha, kuchyně, nezbytně nutnou dobu pro transport dvůr. Tyto osoby se nesmí bez souhlasu a dozoru pronajímatele pohybovat po celé nemovitosti.
 • Do školicích místností a přilehlých prostor je vstup jakýmkoliv domácím mazlíčkům zakázán.

Fakturace a platby

U všech zákazníků jsou požadovány platby předem na základě zaslané zálohové faktury. Pokud u nás máte v měsíci více akcí, budou všechny na jedné faktuře (nedomluvíme-li se předem jinak). Platba probíhá pouze bankovním převodem (platby kartou jsou akceptovány po dohodě a s 5 % příplatkem k ceně pronájmu).

Nedaří-li se vám opakovaně platit faktury včas, mohou být všechny vaše následující rezervace bez náhrady zrušeny.  

Vaše termíny jsou závazně potvrzené až po úhradě zálohové faktury. Zálohová faktura musí být vždy uhrazena před termínem konání vaší akce/akcí. Záloha je vyúčtovatelná. Dotazy k fakturaci a platbám, prosím, posílejte na info@vimcochci.cz

Osobní údaje – zpracování a ochrana

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz! Údaje zpracováváme a chráníme v souladu s aktuálními předpisy GDPRSepsali jsme pravidla pro ochranu osobních údajů, kterými se řídíme. Budete-li mít k ochraně vašich údajů kdykoliv jakoukoliv otázku, obraťte se na nás. Stejně tak se na nás obraťte v případě, že už nebudete chtít, abychom měli vaše údaje evidované mimo legislativní povinnosti.

Bezpečnost

Průchozí prostory jsou monitorovány bezpečnostními kamerami. Vstupem do těchto prostor toto berete na vědomí a akceptujete. Údaje z kamer nejsou dále zpracovávány a kamery slouží výhradně ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku.

Celodenní pronájmy

Celodenní akce jsou zpoplatněny zvýhodněnou celodenní sazbou, která zahrnuje 4 a více hodin a současně maximálně 9 hodin pronájmu. Pokud na akci potřebujete delší čas, dejte nám dopředu vědět – cena je individuálně kalkulována. Po uplynutí 9-té hodiny pronájmu vám bude účtována kromě denní sazby ještě cena odpovídající hodinové sazbě a době využití nad rámec 9-ti hodin. Mezi denními a večerními rezervacemi necháváme volný prostor 30 minut, proto nám dejte předem vědět, pokud potřebujete odejít později po skončení vašeho programu. Vaši rezervaci můžete zrušit do 2 pracovních dní před rezervovaným termínem bez storno poplatku, při zrušení v kratším čase platíte celou vaši rezervaci.

Rezervace

Viditelnou obsazenost každé místnosti a jednoduchý formulář pro rezervaci vašeho termínu najdete na webové stránce konkrétní místnosti. Po rezervaci místnosti od nás čekejte ještě email s potvrzením rezervace. Když budete potřebovat svoji rezervaci změnit, dejte nám to vědět co nejdříve. Jsou totiž situace, na které se vztahují storno poplatky. Rezervace místností přijímáme pouze písemně, nikoliv telefonicky nebo osobně. Je to proto, abychom předešli případné chybě v komunikaci.

Celodenní akce je možné rezervovat po předchozí dohodě již na čas od 8.00 hod. a celodenní pronájem končí v 17.00 hod. v pracovní dny, o víkendu po předchozí dohodě může končit do 18.00 hod.

Následné večerní akce je možné rezervovat od 18:00 a později. Konec provozní doby přizpůsobujeme objednaným akcím s tím, že nejpozdější možný konec je ve 21.45 z důvodu dodržení nočního klidu. Celkový čas, který využijete na vaši akci, vám je počítán dle ceníku pro zvolenou místnost.

V případě nedodržení objednaného času rezervace (bez ohledu na předchozí délku pronájmu) je účtováno 350 Kč/každá započatá hodina u místností Trenérna, Leopoldovna a Loft. Při překročení celkové provozní doby vám bude účtován paušální poplatek 2.000 Kč.

V rámci pronájmu můžete využít pro sebe a své účastníky pitnou vodu v karafách, kávu a čaj (různé druhy) a to v neomezeném množství po dobu přestávek během denní doby od 8.30 do 16.00 hod.

Jak se chováme v pronajatých prostorách?

Všichni si přejeme přijít do krásných, upravených a čistých prostor. Naše místnosti, ani společné prostory včetně toalet, nejsou na jedno použití. Proto se v pronajatých prostorách chováme s vědomím toho, že je následně bude využívat další zákazník. Místnosti při odchodu necháváme ve stejném stavu, jako byly při našem příchodu.

V případě nadměrného znečistění místností, toalet nebo společných prostor, si účtujeme pokutu 300 Kč za každý případ. V případě, že si odnesete vy a nebo vaše návštěvy z místností, toalet nebo společných prostor něco, co tam patří, bude vám to připočítáno k faktuře v plné pořizovací ceně. Případné poškození jakéhokoliv majetku a vybavení je také pokutováno.

Catering

Pokud si chcete přinést jakýkoliv svůj vlastní catering, tak je to také možné za poplatek 250 Kč (rádi Vám také zapůjčíme potřebné nádobí vč. ubrousků a zajistíme následný úklid).