Týmový koučink

Týmový koučink

Řešíte-li, jak rozfungovat tým, který se musí dostat na výkonnostní úroveň co nejrychleji nebo spojujete do jednoho dříve nespolupracující skupiny zaměstnanců, může vám pomoci týmový kouč. Pracujeme s potenciálem skupiny, s respektem k odlišným typologiím jednotlivých členů týmu, a potřebám řešit stejnou situaci různým způsobem.

Získejte pomoc při řešení:

  • Zlepšení komunikace mezi členy týmu.
  • Orientace týmu na jeden cíl a výsledek.
  • Vybudování vzájemného respektu k specifickým dovednostem jednotlivců v týmu.
  • Akcelerace potenciálu týmu.
  • Akceptaci nového lídra
  • Nastartování spolupráce na novém projektu a rychlý nástup výkonu.

Na začátku každé spolupráce je bezplatná konzultace se zadavatelem, obvykle nejméně v délce dvou hodin. Cílem schůzky je vyjasnění, jaké jsou výchozí podmínky a očekávání a jaké by měly být výstupy z týmového koučinku. Výstupem je na míru šitá cenová nabídka a průběh  týmového koučování certifikovaným koučem. Tuto službu nabízíme v rámci týmu  spolupracujících proškolených týmových koučů dle zásad mezinárodní federace koučů ICF.

Dostat všechny na jednu loď

Týmový koučink je užitečným nástrojem pro zadavatele, kteří spatřují potenciál v sjednocování jedinců pod taktovkou společného cíle a perspektivy. Týmový kouč napomáhá vědomí společného záměru každého člena skupiny a celý tým se postupně učí jak fungovat efektivně. Jsou to však jedinci, členové týmu, kteří objevují jak nejlépe na osobní rovině spolupracovat pro splnění společného cíle.

Máte potřebu pozvat si do svého týmu na pravidelnou konzultaci, stínování porad, facilitaci, týmového kouče? Může být silnou oporou týmového lídra.

Jakkoli se může proces týmového koučování zdát časově náročný a rušivý, speciálně ve srovnání s jednoduchostí přístupu následování rad renomovaných konzultantů a jejich exekucí, tak organizace těží z investice času a energie formou zlepšení týmové dynamiky a lepší připraveností na budoucí výzvy. Nejenom, že firemní tým bude zásoben dobře naladěnými hráči, ale tito hráči budou vzájemně citliví, empatičtí a budou (v ideálním případě) pracovat v harmonii. S podporou dalších metod, jakým je mentoring juniorů či konzultace dalších specialistů na vybraná témata nabízí týmový koučink cestu ke zlepšení nejen individuálního výkonu jedinců, vyřešení specifických problémů, ale také harmonizaci týmu.

Nadcházející události