Mentorink

Jaroslav Fabián – Mentorink v praxi

Mám za sebou 25 let cenných zkušeností marketingového experta a člena top managementu pobočky nadnárodní společnosti.  Pokud jste právě přijali roli manažera nebo Vás čeká životní změna a ocenili byste radu nebo pohled někoho zvenčí, nabízím mentorink, neboli sdílení mých zkušenosti aplikované na vaši řešenou situaci.

Firmám nabízím dlouhodobý rozvoj pracovníků v různých oborech lidské činnosti, ovšem vždy s respektem k aktuálnímu stavu znalostí mentorovaného klienta. Rozhovor probíhá s maximálním dodržením technik transakční analýzy rozhovoru dospělý – dospělý. Nejedná se tedy o jednosměrnou “nalejvárnu” expertem v jednotlivých oblastech. Mentorink nárokuje především plné nasazení klienta (zaměstnance), dle zadání sponzora (zaměstnavatele nebo HR oddělení).

Oblasti nabízené k mentorinku:

 • Marketing a strategie značky
  • Budování značky
  • Distribuční strategie
  • Komunikační strategie
  • Synergie marketingového mixu
 • Manažerské dovednosti
  • Manažerská komunikace
  • Základy vedení týmů (liniové i projektové)
  • Efektivní vedení lidí (leadership)
  • Jak pracovat s motivací zaměstnanců
 • Komunikační dovednosti
  • Prezentační dovednosti
  • Umění sebeprezentace a prodeje myšlenky
 • Mentorink začínajících koučů
 • …další po specifikaci potřeb zákazníka, pokud se potkají s mou praxí.

Osobní vlastnosti, které se snažím využívat

 • Mentor je důvěryhodný a schopný napojit se na mentorovaného.
 • Mentor odporuje mentorovaného v dosažení cílů nad rámec očekávání toho, co mentorovaný zpočátku cítí jako uspokojivé, pomáhá při rozšiřování jeho tvůrčího přemýšlení.
 • Mentor demonstruje rovnocenné partnerství tím, že je otevřený, citlivý a ochotný přijmout přiměřená rizika, například v poskytování zpětné vazby, která může způsobit, že jeden nebo oba budou považovat situaci za nepříjemnou.
 • Mentor podporuje mentorovaného při navrhování dalších oblastí, které povedou k vyšší profesionalitě a na kterých může pracovat mezi sezeními.
 • Mentor umí podporovat a je autentický v ocenění mentorovaného a jeho / jejího růstu v průběhu celého procesu.
 • Mentor je sebevědomý ve svém vlastním přístupu a je schopen prokázat uznání a respekt pro jedinečný styl každého mentorovaného.
Co je Mentorink? 

Mentorink (mentoring) má zcela zásadně odlišné parametry od koučinku. “Mentorink je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedinců, např. nových kolegů, osobami zkušenými (mentory). Jde o návrat k respektování autorit, znalostí a zkušeností při zachování respektu vůči hledání nových, neobjevených cest.” Mentorink – forma podpory nové generace, Marta Anna Petrášová, Illona Prausová, Zdeněk Štěpánek, Portál 2014

Žádost o cenovou nabídku