Mentorink

Nabídka mentorinku

Nabízím dlouhodobý rozvoj expertů v různých oborech lidské činnosti, ovšem vždy s respektem k aktuálnímu stavu jejich znalostí. Rozhovor probíhá s maximálním dodržením technik transakční analýzy rozhovoru dospělý – dospělý. Nejedná se tedy o jednosměrnou “nalejvárnu” v jednotlivých oblastech. Mentorink nárokuje především plné nasazení klienta (zaměstnance), dle zadání sponzora (zaměstnavatele nebo HR oddělení).

Marketing a strategie

 • Budování značky
 • Distribuční strategie
 • Komunikační strategie
 • Synergie marketingového mixu

Manažerské dovednosti

 • Manažerská komunikace
 • Základy vedení týmů (liniové i projektové)
 • Efektivní vedení lidí (leadership)
 • Jak pracovat s motivací zaměstnanců

Komunikace

 • Situování a řízení schůzek
 • Prezentační dovednosti
 • Umění sebeprezentace a prodeje myšlenky
 • Umění se přizpůsobit
 • Minimalizace konfliktů

Koučovací dovednosti

 • Základy koučování pro manažery
 • Mentorink začínajících koučů

Mentorink má zcela zásadně odlišné parametry od koučinku. “Mentorink je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedinců, např. nových kolegů, osobami zkušenými (mentory). Jde o návrat k respektování autorit, znalostí a zkušeností při zachování respektu vůči hledání nových, neobjevených cest.”

Mentorink – forma podpory nové generace, Marta Anna Petrášová, Illona Prausová, Zdeněk Štěpánek, Portál 2014

Přístup mentora

 • Mentor je důvěryhodný a schopný napojit se na mentorovaného.
 • Mentor odporuje mentorovaného v dosažení cílů nad rámec očekávání toho, co mentorovaný zpočátku cítí jako uspokojivé, pomáhá při rozšiřování jeho tvůrčího přemýšlení.
 • Mentor demonstruje rovnocenné partnerství tím, že je otevřený, citlivý a ochotný přijmout přiměřená rizika, například v poskytování zpětné vazby, která může způsobit, že jeden nebo oba budou považovat situaci za nepříjemnou.
 • Mentor podporuje mentorovaného při navrhování dalších oblastí, které povedou k vyšší profesionalitě a na kterých může pracovat mezi sezeními.
 • Mentor umí podporovat a je autentický v ocenění mentorovaného a jeho / jejího růstu v průběhu celého procesu.
 • Mentor je sebevědomý ve svém vlastním přístupu a je schopen prokázat uznání a respekt pro jedinečný styl každého mentorovaného.