Mentorink

Mentorink slouží k rozvoji méně zkušených osob v daných tématech a v tématech, kde je žádoucí, aby docházelo k předávání teoretických i praktických znalostí mentora směrem k mentorovanému klientovi.

Mentorink Vím, co chci

Nabízíme dlouhodobý rozvoj pracovníků či profesionálů v různých oborech lidské činnosti, ovšem dle našich zásad vždy s respektem k aktuálnímu stavu znalostí mentorovaného klienta. Rozhovor probíhá s maximálním dodržením technik transakční analýzy rozhovoru dospělý – dospělý. Nejedná se tedy o jednosměrnou nalejvárnu experty v jednotlivých oblastech. Mentorink nárokuje především plné nasazení klienta (zaměstnance), dle zadání sponzora (zaměstnavatele nebo HR oddělení).

Každý z našich certifikovaných koučů má zcela jiné životní příběhy a zkušenosti, které můžete využít pro případnou spolupráci a mentorink.

Oblasti nabízené k mentorinku:

 • Marketing a strategie značky (Jaroslav)
  • Budování značky
  • Distribuční strategie
  • Komunikační strategie
  • Synergie marketingového mixu
 • Manažerské dovednosti (tým Vím, co chci)
  • Manažerská komunikace
  • Základy vedení týmů (liniové i projektové)
  • Efektivní vedení lidí (leadership)
  • Jak pracovat s motivací zaměstnanců
  • Vedení efektivních porad
 • Obchodní dovednosti (tým Vím, co chci)
  • Vyjednávání pro pokročilé
  • Prezentační dovednosti
  • Umění sebeprezentace a prodeje myšlenky
  • Obchodní dovednosti a výkonnost
 • Mentorink začínajících koučů
 • …další po specifikaci potřeb zákazníka, pokud se potkají s našimi dovednostmi a praxí.

Otevřeme vám nové možnosti a pohledy, spolu vytváříme novou úroveň vaší odbornosti a
rozvíjíme vaši autentickou jedinečnost. Mentorink (mentoring) má zcela zásadně odlišné parametry od koučinku.

“Mentorink je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedinců, např. nových kolegů, osobami zkušenými (mentory). Jde o návrat k respektování autorit, znalostí a zkušeností při zachování respektu vůči hledání nových, neobjevených cest.” Mentorink – forma podpory nové generace, Marta Anna Petrášová, Illona Prausová, Zdeněk Štěpánek, Portál 2014

Osobní vlastnosti mentora

 • Je důvěryhodný a schopný napojit se na mentorovaného.
 • Podporuje mentorovaného v dosažení cílů nad rámec očekávání toho, co mentorovaný zpočátku cítí jako uspokojivé, pomáhá při rozšiřování jeho tvůrčího přemýšlení.
 • Demonstruje rovnocenné partnerství tím, že je otevřený, citlivý a ochotný přijmout přiměřená rizika, například v poskytování zpětné vazby, která může způsobit, že jeden nebo oba budou považovat situaci za nepříjemnou.
 • Podporuje mentorovaného při navrhování dalších oblastí, které povedou k vyšší profesionalitě a na kterých může pracovat mezi sezeními.
 • Umí podporovat a je autentický v ocenění mentorovaného a jeho / jejího růstu v průběhu celého procesu.
 • Je sebevědomý ve svém vlastním přístupu a je schopen prokázat uznání a respekt pro jedinečný styl každého mentorovaného.