Leadership

Mentorink

Nabídka mentorinku

Nabízím spolupráci zájemcům o dlouhodobý osobní rozvoj, ovšem vždy s respektem k aktuálnímu stavu znalostí. Sezení probíhají s maximálním dodržením technik transakční analýzy rozhovoru dospělý – dospělý. Nejedná se tedy o jednosměrnou “nalejvárnu” v jednotlivých oblastech. Mentorink nárokuje především plné nasazení klienta (zaměstnance), dle zadání sponzora (zaměstnavatele nebo HR oddělení).

pro marketéry

 • Budování značky
 • Distribuční strategie
 • Komunikační strategie
 • Synergie marketingového mixu

pro manažery

 • Manažerská komunikace
 • Klíčové manažerské dovednosti
 • Efektivní vedení lidí (leadership)
 • Situování a řízení schůzek
 • Minimalizace konfliktů

pro kouče

 • Základy koučování pro manažery
 • Mentorink začínajících koučů
 • Mentoring pro ACC certifikaci u ICF

ozvěte se

Mentorink
Ing. Šárka Píšová, Marcom Manager ESET

“Za svoji pracovní kariéru jsem si prošla pár pozicemi, kde mými nadřízenými byli lidé s velmi rozdílnými schopnostmi vedení a motivování. Jaroslav je nejlepší nadřízený, kterého jsem kdy měla. Pod jeho vedením mě práce baví a naplňuje. Je to silná autorita s jasným business cílem. Umí svým podřízeným dát maximální volnost, pokud jim věří a má v nich oporu. Jeho vedení je vždy cílené, jasné a dává smysl. Snaží se podřízené motivovat a vzdělávat, aby měli pocit, že na sobě můžou dál pracovat. Vždy si najde čas na řešení problémů, podřízeným je oporou. Jako člověk je vždy pozitivně naladěný, na pracovišti vládne vždy dobrá nálada. Miluji jeho smysl pro humor, důvtip a variabilitu v oblékání. On se ničeho nebojí, do všeho jde po hlavě, ale rozum mu zůstává, je prostě boží. Díky němu se do práce vždy těším. Kdyby všichni nadřízení byli jako on, určitě by bylo víc spokojených zaměstnanců. Jsem ráda, že pod ním můžu v ESETu pracovat. Jaroslave, díky.” 

Mentorink má zcela zásadně odlišné parametry od koučinku. “Mentorink je metoda, která funguje na principu rozvíjení méně zkušených jedinců, např. nových kolegů, osobami zkušenými (mentory). Jde o návrat k respektování autorit, znalostí a zkušeností při zachování respektu vůči hledání nových, neobjevených cest.”

Mentorink – forma podpory nové generace, Marta Anna Petrášová, Illona Prausová, Zdeněk Štěpánek, Portál 2014

Přístup mentora

 • Mentor je důvěryhodný a schopný napojit se na mentorovaného.
 • Mentor odporuje mentorovaného v dosažení cílů nad rámec očekávání toho, co mentorovaný zpočátku cítí jako uspokojivé, pomáhá při rozšiřování jeho tvůrčího přemýšlení.
 • Mentor demonstruje rovnocenné partnerství tím, že je otevřený, citlivý a ochotný přijmout přiměřená rizika, například v poskytování zpětné vazby, která může způsobit, že jeden nebo oba budou považovat situaci za nepříjemnou.
 • Mentor podporuje mentorovaného při navrhování dalších oblastí, které povedou k vyšší profesionalitě a na kterých může pracovat mezi sezeními.
 • Mentor umí podporovat a je autentický v ocenění mentorovaného a jeho / jejího růstu v průběhu celého procesu.
 • Mentor je sebevědomý ve svém vlastním přístupu a je schopen prokázat uznání a respekt pro jedinečný styl každého mentorovaného.
Mentorink
Martin Baranovič, owner Catering Express AS, Oslo

“Jaroslav Fabian has been my manager at ESET for two years. It is my pleasure to say that during these years i have worked with not only a professional marketing manager fully focused on his challenging job but also with a human, a man with a big and good heart and clear mind who wisely led his team. This kind of leadership I have not had the benefit of experiencing after he left to lead the Czech ESET team and I became a part of ESET European Marketing Team with new managers. During the time when he was managing both marketing teams in Slovakia and in the Czech Republic ESET achieved significant growth on both markets, strongly improved its brand awareness and market share in Slovakia and reached the top market position on the competitive antimalware market in the Czech Republic. Under his leadership ESET built up a strong network of re-sellers in both republics, Jaroslav is an exceptional marketing manager, he lives the brand, he is always open for new approaches to reach business goals, a communicative and creative person, with a wonderful sense of humour. Working with Jaroslav means working with passion for work and professionalism and it means working to reach the success and victory side by side with lots of laughter and creativity.”