Koučování

Týmový koučink

Týmový koučink značně pomáhá k vyšší výkonnosti nově vznikajících týmů přítomností kouče zajišťujícího využití potenciálu celé skupiny a získávání návyků, které týmu již zůstanou do budoucna.

Nadcházející události

Vím, co chci (ale nevím jak?)

Nabízím zájemcům o realizaci náročné změny podporu v podobě koučovacích sezení. Pomohu odhalit stereotypy ve vašem myšlení a chování, a tedy i překážky, které vám brání v osobním rozvoji a naplnění vašich cílů.

Online koučování doporučuji hned z několika důvodů. Chci vám být k dispozici v co největším časovém rozsahu, z pohodlí vašeho prostředí. Můžete ušetřit čas, který byste jinak museli strávit cestováním. Online koučování funguje podobně jako setkání v kanceláři či v koučovně. Nebojte se sezení online vyzkoušet či se na průběh zeptat, pokud vám je něco nejasné.

Metodika neurokoučink (brain-based)

Koučink, který respektuje přirozený způsob fungování mozku, a díky tomu má dlouhodobější výsledky a umožňuje mnohem rychlejší proces rozvoje a sebeuvědomění. Brain-based Coaching neboli Neuro-koučování využívá poznatků neurovědy. Jde o poměrně mladou disciplínu vyvinutou před více než 14 lety pozorováním koučovacích sezení za současného měření mozkové aktivity pozorovaných dobrovolníků.

Neuro koučování využívá znalosti vědy v oblasti teorie změn, učení, pozitivní psychologie, pozornosti zaměřené na řešení a dalších jako základu v kombinaci znalostí spouštěčů aktivit jednotlivých částí mozku. Brain-based koučink představil poprvé David Rock (spoluzakladatel Neuroleadership institutu) ve své knize „Quiet Leadership“, 2006.

Jak probíhá koučování?

 • Předně kouč neradí, nepomáhá, ale podporuje.
 • Vytváří bezpečné prostředí, aby klient mohl řešit své problémy nově.
 • Základním stavebním prvkem je vyjasnění si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vyhovuje klientovi.
 • Předmětem koučinku je dohoda o výsledku, tedy kam by chtěl koučovaný během sezení své úsilí směřovat.
 • Pod vedením kouče klient promýšlí svá řešení do takové míry detailu, která mu dovoluje komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následně i rozhovory o realizaci vybrané cesty.
 • Součástí koučinku jsou akce, závazky klienta, které směřují k jeho cíli, ty si však stanovuje sám a v tempu, které mu vyhovuje a je schopný následovat.
 • Pravidelnou součástí je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta.
 • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sami, ale budete ti, kteří svou situaci nejlépe znají, řeší a budou hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.

Transformační koučink

Sezení s klientem probíhá obvykle v sériích po 6 – 12 sezení dle potřeby a preference klienta. Frekvence sezení je nejvýhodnější jednou za 2 týdny při dlouhodobém cíli, každý týden při podpoře rychle realizovaných změn a rozhodování zásadních dilemat bez odkladu. Vše je dohodnuto předem a stává se součástí dohody o koučování.

 • Osobně probíhá koučink na dohodnutém místě a času. Obvyklá délka schůzky je 90 minut.
 • Online probíhá koučink buď jako videohovor (vidíme se), anebo audio hovor, nemáte-li na počítači kameru nebo je slabší internetové připojení. Výsledky jsou srovnatelné se schůzkami osobními. Naopak někdy i subjektivně efektivnější pro více prostoru na vnitřní přemýšlení během sezení.
 • Po telefonu mnohdy zůstává klient více ve svých myšlenkách a není rušen vizuálními podněty okolí. Vše podle preferencí.

Myslíte to se změnou vážně?

Cílem prvního online setkání s PCC koučem je vyjasnění, zda koučování je vhodnou metodou řešení vaší situace, krátká ukázka stylu koučování a vzájemné seznámení. Vše pro vaše rozhodnutí o důvěře v kouče a jeho přístupu a nastavení podmínek spolupráce. Zvýhodněná cena 1000 Kč za toto setkání bude odečtena z budoucí případné uzavřené dohody formou slevy z ceny zvýhodněného balíčku koučovacích sezení.

Koučování
Alice Mikulášová, Business Consultant

“Jaroslav má hlubokou znalost byznysového prostředí a zkušenosti z dlouholeté manažerské praxe. V průběhu své kariérní dráhy neztratil velmi důležitou věc, kterou výkonově orientovaní lidé často postrádají – schopnost projevovat emoce a pracovat s nimi. Jaroslav je pronikavě inteligentní, bryskní, čte rychle mezi řádky a zároveň je empatický a citlivý, což plně využívá nejen během koučování, ale obecně v komunikaci s lidmi. Tato kombinace je v dnešní době poměrně nedostatkovým zbožím.”