Koučink

Individuální / životní koučink online slouží primárně pro podporu v realizaci vašich osobních cílů, celkové spokojenosti a životní rovnováze.

Exekutivní koučink zajistí podporu klíčových talentů firmy při plnění náročných cílů či při rozvoji měkkých dovedností apod.

Manažerský koučink poskytuje podporu samostatného rozhodování pracovníků na vrcholu pyramidy, kde je mnohdy obtížné najít bezpečné prostředí pro přemýšlení nahlas.

Týmový koučink značně pomáhá k vyšší výkonnosti nově vznikajících týmů přítomností kouče zajišťujícího využití potenciálu celé skupiny a získávání návyků, které týmu již zůstanou do budoucna.

S čím mi kouč pomůže?

|stanovit strategie a dosáhnout náročných cílů
|poznat váš vnitřní svět a sílu z nového úhlu pohledu
|přetavit vaše dobré nápady v reálné činy a úspěch
|vydělávat více peněz, plnit plány
|být dobrým lídrem vašemu týmu
|minimalizovat konflikty a kultivovat komunikační dovednosti
|zkvalitnit způsob svého myšlení s trvalými pozitivními návyky
|zvýšit kvalitu vašeho života a hladinu spokojenosti
|podpořit vaši cestu k úspěchu
|nenechá vás škodlivě prokrastinovat
|řešit vztahové problémy a situace
|být pánem/paní vašeho času (Time Management)
|najít rovnováhu mezi prací, rodinou a časem na sebe
|objevovat nové obzory
|řešit týmovou dynamiku, efektivně rozfungovat kolektiv

kouč nenechá prokrastinovat

David Kolář, Founder ve společnosti MasterMindklub.cz

S Jaroslavem jsme se poznali skrz jeho členství v MasterMind klubu. Následovalo několik osobních setkání a dohoda o spolupráci. Neměl jsem do té doby moc pozitivních zkušeností s koučováním, ale to co jsem zažil s Jaroslavem byla úplně jiná písnička. Přesně pochopil, že jsem spíše člověk orientovaný na výkon, a tomu přizpůsobil celou komunikaci. Díky společné práci se mi daří odstraňovat bariéry dalšího růstu a začínám vidět tam, kam jsem sám nikdy nedohlédl. Jaroslava jako kouče a mentora rozhodně doporučuji každému majiteli firmy, který hledá cestu k dalšímu růstu sebe i své firmy.

Vím, co chci, ale nevím jak

Nabízíme zájemcům o realizaci náročné změny podporu v podobě koučovacích sezení. Pomůžeme vám odhalit stereotypy ve vašem myšlení a chování, a tedy i překážky, které vám brání v osobním rozvoji a naplnění vašich cílů.

Online koučování doporučujeme hned z několika důvodů. Chceme vám být k dispozici v co největším časovém rozsahu, z pohodlí vašeho i našeho prostředí. Můžete ušetřit čas, který byste jinak museli strávit cestováním. Online koučování funguje podobně jako setkání v kanceláři či v koučovně. Nebojte se sezení online vyzkoušet či se na průběh zeptat, pokud vám je něco nejasné.

Neuro koučink (brain-based)

Koučink, který respektuje přirozený způsob fungování mozku, a díky tomu má dlouhodobější výsledky a umožňuje mnohem rychlejší proces rozvoje a sebeuvědomění. Brain-based Coaching neboli Neuro-koučování vysvětluje, jak a proč koučování funguje na základě neurovědy. Jde o poměrně mladou disciplínu vyvinutou před více než dvanácti lety pozorováním koučovacích sezení za současného měření mozkové aktivity pozorovaných dobrovolníků.

Neuro koučování využívá znalosti vědy v oblasti teorie změn, učení, pozitivní psychologie, pozornosti zaměřené na řešení a dalších jako základu v kombinaci znalostí spouštěčů aktivit jednotlivých částí mozku. Brain-based koučink představil poprvé David Rock (spoluzakladatel Neuroleadership institutu) ve své knize „Quiet Leadership“, 2006.

Jak probíhá koučování?

 • Předně kouč neradí, nepomáhá, ale NAPOMÁHÁ.
 • Vytváří bezpečné prostředí pro to, aby klient mohl řešit své problémy nově.
 • Základním stavebním prvkem je vyjasnění si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vyhovuje klientovi.
 • Předmětem koučinku je rovněž dohoda o výsledku, tedy kam by chtěl koučovaný během sezení své úsilí směřovat.
 • Certifikovaní koučové Vím, co chci mají všechny potřebné znalosti a nástroje potřebné pro vedení rozhovoru s respektem a ukazují klientovi různé úhly pohledu na řešenou problematiku.
 • Pod vedením kouče tak klient promýšlí svá řešení do takové míry detailu, která mu dovoluje komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následně i rozhovory o realizaci vybrané cesty.
 • Součástí koučinku jsou akce, závazky klienta, které směřují k jeho cíli, ty si však stanovuje sám a v tempu, které mu vyhovuje a je schopný následovat.
 • Pravidelnou součástí je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta.
 • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sami, ale budete ti, kteří svou situaci nejlépe znají, řeší a budou hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.

Sezení s klientem

Sezení s klientem probíhá obvykle v sériích po 6 – 12 sezení dle potřeby a preference klienta. Frekvence sezení je nejvýhodnější jednou za 2 týdny při dlouhodobém cíli, každý týden při podpoře rychle realizovaných změn a rozhodování zásadních dilemat bez odkladu. Vše je dohodnuto předem a stává se součástí dohody o koučování.

 • Osobně probíhá koučing na dohodnutém místě s konkrétním koučem Vím, co chci. Obvyklá délka schůzky je 90 minut.
 • Online probíhá koučing obvykle přes Skype nebo Whatsapp či Messenger, buď jako videohovor (vidíme se), anebo audio hovor, nemáte-li na počítači kameru nebo je slabší internetové připojení. Online koučingu se nemusíte obávat, máme s ním bohaté a dobré zkušenosti. Pracujeme takto s klienty z celé ČR a výsledky jsou srovnatelné se schůzkami osobními. Naopak někdy i subjektivně efektivnější pro více prostoru na vnitřní přemýšlení během sezení.
 • Po telefonu je koučing stejně jako ten online plně srovnatelný s osobními schůzkami. Je tedy na vás, jakou formu spolupráce si vyberete. Mnohdy zůstává klient pouze s koušem na telefonu více ve svých myšlenkách a není rušen vizuálními podněty okolí. Vše podle preferencí.
Alice Mikulášová, Business Consultant

“Jaroslav má hlubokou znalost byznysového prostředí a zkušenosti z dlouholeté manažerské praxe. V průběhu své kariérní dráhy neztratil velmi důležitou věc, kterou výkonově orientovaní lidé často postrádají – schopnost projevovat emoce a pracovat s nimi. Jaroslav je pronikavě inteligentní, bryskní, čte rychle mezi řádky a zároveň je empatický a citlivý, což plně využívá nejen během koučování, ale obecně v komunikaci s lidmi. Tato kombinace je v dnešní době poměrně nedostatkovým zbožím.”