fbpx
koučování

Koučování

Týmový koučink značně pomáhá k vyšší výkonnosti nově vznikajících týmů přítomností kouče zajišťujícího využití potenciálu celé skupiny a získávání návyků, které týmu již zůstanou do budoucna.

Koučování

Proč si vybrat právě mně?

Mám schopnost se empaticky naladit a napojit se na vaši náturu a energii a celkovou formu komunikace. Mám řadu různorodých životních zkušeností a vytrénovaný nadhled. To je to, co dělá koučování se mnou jedinečné. Více než 300 hodin akreditovaného vzdělávání ICF a 800+ hodin koučování. Navíc trénuji aktivně schopnost napojování na druhé při divadelní improvizaci, a to každý týden minimálně 3 hodiny. Jednání s lidmi, na různých úrovních připravenosti řešit problém, je mi vlastní z mé manažerské praxe (více než 25 let řízení týmů.) Jsem taky rodič, jsem taky partner, jsem taky syn. Jsem člověk. Jako vy.

Jaroslav Fabián, PCC

Koučování

Vím, co chci – koučink pro každého

Fakta přes mozek: Neuro-koučování se s chirurgickou přesností zaměřuje na identifikaci konkrétních oblastí, ve kterých klient potřebuje podporu a rozvoj. Kouč pak pracuje s klientem na nalezení vhodných strategií a nástrojů, které mu pomohou dosáhnout svých cílů a zlepšit své schopnosti. Díky tomu je proces rozvoje a sebeuvědomění mnohem rychlejší a efektivnější a hlavně strukturovaný, což dělá každému mozku dobře.

Intuice přes srdce: Tradiční koučink může být limitován doslovnou rutinou, poháněn čistou logikou. Otázka zní “Jak můžeme tento proces obohatit a udělat více inspirativní? Jak můžeme získat na konci každého setkání více, takovým způsobem, že využijeme intuici a půjdeme hlouběji?” Odpověď na tyto otázky jsme nalezli v koučovacích fotografických kartách Points of You.

Koučování

Jak probíhá koučování?

  • Předně kouč neradí, nepomáhá, ale podporuje.
  • Vytváří bezpečné prostředí, aby klient mohl řešit své problémy nově.
  • Základním stavebním prvkem je vyjasnění si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vyhovuje klientovi.
  • Předmětem koučinku je dohoda o výsledku, tedy kam by chtěl koučovaný během sezení své úsilí směřovat.
  • Pod vedením kouče klient promýšlí svá řešení do takové míry detailu, která mu dovoluje komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následně i rozhovory o realizaci vybrané cesty.
  • Součástí koučinku jsou akce, závazky klienta, které směřují k jeho cíli, ty si však stanovuje sám a v tempu, které mu vyhovuje a je schopný následovat.
  • Pravidelnou součástí je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta.
  • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sami, ale budete ti, kteří svou situaci nejlépe znají, řeší a budou hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.

Neurokoučink (brain-based koučování)

Koučink, který respektuje přirozený způsob fungování mozku, přináší mnoho výhod. Jednou z nich je dlouhodobější výsledek, který umožňuje mnohem rychlejší proces rozvoje a sebeuvědomění. Tento přístup je založen na poznatcích neurovědy a nazývá se Brain-based Coaching nebo také Neuro-koučování.

Neuro-koučování je poměrně mladá disciplína. Její vznik je založen na pozorování koučovacích sezení za současného měření mozkové aktivity pozorovaných dobrovolníků. Tento inovativní přístup umožňuje vědcům lépe porozumět tomu, jak mozek pracuje a jak ho efektivně využít pro dosažení lepších výsledků.

Neuro-koučování využívá znalosti z různých oblastí vědy, jako je teorie změn, učení, pozitivní psychologie, pozornost zaměřená na řešení a další. Tyto znalosti jsou kombinovány se spouštěči aktivit jednotlivých částí mozku, což umožňuje koučům efektivněji pracovat s klienty a napomáhat dosažení lepších výsledků.

Brain-based koučink byl poprvé představen Davidem Rockem, spoluzakladatelem Neuroleadership institutu, ve své knize “Quiet Leadership” z roku 2006. Tento přístup se od té doby stále více rozšiřuje a získává na popularitě díky svým pozitivním výsledkům a efektivitě.

Při použití tohoto přístupu je respekt k procesu u kouče velmi důležitý. Proces rozhovoru a jeho struktura pomáhá vytvořit atmosféru bezpečí, což umožňuje klientovi otevřeně komunikovat o svých potřebách, cílech a problémech a soustředit se na nové myšlenky. Tímto způsobem se kouč stává spíše průvodcem než autoritou, která by klientovi vnucovala řešení.

V praxi se neuro-koučování zaměřuje na identifikaci konkrétních oblastí, ve kterých klient potřebuje podporu a rozvoj. Kouč pak pracuje s klientem na nalezení vhodných strategií a nástrojů, které mu pomohou dosáhnout svých cílů a zlepšit své schopnosti. Díky tomu je proces rozvoje a sebeuvědomění mnohem rychlejší a efektivnější a hlavně strukturovaný, což dělá každému mozku dobře.

Neuro-koučování představuje inovativní a efektivní přístup ke koučinku, který respektuje přirozený způsob fungování mozku. Díky tomu umožňuje dosahovat dlouhodobějších výsledků a rychlejšího rozvoje a sebeuvědomění klientů. Tento přístup má velký potenciál pro budoucnost koučinku a osobního rozvoje.

Koučování
Alice Mikulášová, Business Consultant

“Jaroslav má hlubokou znalost byznysového prostředí a zkušenosti z dlouholeté manažerské praxe. V průběhu své kariérní dráhy neztratil velmi důležitou věc, kterou výkonově orientovaní lidé často postrádají – schopnost projevovat emoce a pracovat s nimi. Jaroslav je pronikavě inteligentní, bryskní, čte rychle mezi řádky a zároveň je empatický a citlivý, což plně využívá nejen během koučování, ale obecně v komunikaci s lidmi. Tato kombinace je v dnešní době poměrně nedostatkovým zbožím.”