Koučink

PCC

Individuální, exekutivní, manažerský i týmový koučink od certifikovaného PCC kouče dodržujícího etický kodex a standardy ICF.

Individuální / životní koučink online slouží primárně pro podporu v realizaci vašich osobních cílů, celkové spokojenosti a životní rovnováze.

Exekutivní koučink zajistí podporu klíčových talentů firmy při plnění náročných cílů či při rozvoji měkkých dovedností apod.

Manažerský koučink poskytuje podporu samostatného rozhodování pracovníků na vrcholu pyramidy, kde je mnohdy obtížné najít bezpečné prostředí pro přemýšlení nahlas.

Týmový koučink značně pomáhá k vyšší výkonnosti nově vznikajících týmů přítomností kouče zajišťujícího využití potenciálu celé skupiny a získávání návyků, které týmu již zůstanou do budoucna.

S koučem přijdete na to jak…

Vím, co chci, ale nevím jak

Nabízíme zájemcům o realizaci náročné změny podporu v podobě koučovacích sezení. Pomůžeme vám odhalit stereotypy ve vašem myšlení a chování, a tedy i překážky, které vám brání v osobním rozvoji a naplnění vašich cílů.

Online koučování doporučujeme hned z několika důvodů. Chceme vám být k dispozici v co největším časovém rozsahu, z pohodlí vašeho i našeho prostředí. Můžete ušetřit čas, který byste jinak museli strávit cestováním. Online koučování funguje podobně jako setkání v kanceláři či v koučovně. Nebojte se sezení online vyzkoušet či se na průběh zeptat, pokud vám je něco nejasné.

Neuro koučink (brain-based)

Koučink, který respektuje přirozený způsob fungování mozku, a díky tomu má dlouhodobější výsledky a umožňuje mnohem rychlejší proces rozvoje a sebeuvědomění. Brain-based Coaching neboli Neuro-koučování vysvětluje, jak a proč koučování funguje na základě neurovědy. Jde o poměrně mladou disciplínu vyvinutou před více než dvanácti lety pozorováním koučovacích sezení za současného měření mozkové aktivity pozorovaných dobrovolníků.

Neuro koučování využívá znalosti vědy v oblasti teorie změn, učení, pozitivní psychologie, pozornosti zaměřené na řešení a dalších jako základu v kombinaci znalostí spouštěčů aktivit jednotlivých částí mozku. Brain-based koučink představil poprvé David Rock (spoluzakladatel Neuroleadership institutu) ve své knize „Quiet Leadership“, 2006.

Jak probíhá koučování?

 • Předně kouč neradí, nepomáhá, ale podporuje.
 • Vytváří bezpečné prostředí, aby klient mohl řešit své problémy nově.
 • Základním stavebním prvkem je vyjasnění si tématu hovoru, pravidel vzájemné komunikace tak, jak vyhovuje klientovi.
 • Předmětem koučinku je dohoda o výsledku, tedy kam by chtěl koučovaný během sezení své úsilí směřovat.
 • Pod vedením kouče klient promýšlí svá řešení do takové míry detailu, která mu dovoluje komfortní rozhodnutí o zvažovaných variantách, následně i rozhovory o realizaci vybrané cesty.
 • Součástí koučinku jsou akce, závazky klienta, které směřují k jeho cíli, ty si však stanovuje sám a v tempu, které mu vyhovuje a je schopný následovat.
 • Pravidelnou součástí je rovněž revize dosažených výsledků a dopadů na klienta.
 • Kouč je trenér na změnu. Nemusíte být na náročné životní či pracovní výzvy sami, ale budete ti, kteří svou situaci nejlépe znají, řeší a budou hledat i svou vlastní cestu k úspěchu.

Transformační koučink

Sezení s klientem probíhá obvykle v sériích po 6 – 12 sezení dle potřeby a preference klienta. Frekvence sezení je nejvýhodnější jednou za 2 týdny při dlouhodobém cíli, každý týden při podpoře rychle realizovaných změn a rozhodování zásadních dilemat bez odkladu. Vše je dohodnuto předem a stává se součástí dohody o koučování.

 • Osobně probíhá koučink na dohodnutém místě a času. Obvyklá délka schůzky je 90 minut.
 • Online probíhá koučink buď jako videohovor (vidíme se), anebo audio hovor, nemáte-li na počítači kameru nebo je slabší internetové připojení. Výsledky jsou srovnatelné se schůzkami osobními. Naopak někdy i subjektivně efektivnější pro více prostoru na vnitřní přemýšlení během sezení.
 • Po telefonu mnohdy zůstává klient více ve svých myšlenkách a není rušen vizuálními podněty okolí. Vše podle preferencí.
Koučink
Alice Mikulášová, Business Consultant

“Jaroslav má hlubokou znalost byznysového prostředí a zkušenosti z dlouholeté manažerské praxe. V průběhu své kariérní dráhy neztratil velmi důležitou věc, kterou výkonově orientovaní lidé často postrádají – schopnost projevovat emoce a pracovat s nimi. Jaroslav je pronikavě inteligentní, bryskní, čte rychle mezi řádky a zároveň je empatický a citlivý, což plně využívá nejen během koučování, ale obecně v komunikaci s lidmi. Tato kombinace je v dnešní době poměrně nedostatkovým zbožím.”