Exekutivní koučink

Rozvoj klíčových talentů ve firmě

Exekutivní koučink je obvykle zadáván zaměstnavatelem, který definuje oblasti rozvoje pro vybraného klienta. Jde tedy o dohodu 3 osob, kdy vždy pevně dodržujeme písemné dohody ohledně sdílení dat či pokroku a preferujeme přítomnost koučovaného klienta u rozhovorů se zadavatelem.

Nejčastějšími koučovanými tématy jsou výkonnost, konkrétní dovednosti, komunikace, týmová spolupráce, ale i nalezení rovnováhy osobního života a práce, jako prevence syndromu vyhoření apod.

Exekutivní koučing má daný rozsah

Rozsah spolupráce je daný smlouvou o koučování, ale okolím vnímaných změn obvykle klient dosáhne v rozmezí 3 – 6 měsíců pravidelné spolupráce. Na začátku si zadavatel osobně s vybraným koučem vyjasní konkrétní podobu koučování, dohodnete se na době trvání a nastaví oblasti požadovaného rozvoje klienta, cíle kterých chce dosáhnout.

Díky unikátním technikám Neuro koučinku využívajícího poznatky neurovědy o fungování mozku získá klient nové vzorce chování a návyky. Koučovaní obvykle potřebují vyřešit náročné situace, v nichž se nacházejí. Často jde o sladění pohledu na situaci z hlediska vedení či nadřízených. Jedná se o koučink zaměřený na konkrétní nastavené oblasti a cíle.

Kdy je vhodný exekutivní koučink

  • při potřebě ujasnění si postupu v konkrétním projektu a řešení průběžných situací s tím spojených
  • pro posílení vybraných kompetencí klíčového zaměstnance
  • pro sebeprosazení, sebevědomí a posílení osobnostních prvků zaměstnance
  • pro zbavení nejistoty v rozhodování
  • pro hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
  • při eliminaci nepříjemných pocitů při prezentacích a jednáních
  • pro stabilizaci komunikace a vztahů na pracovišti
  • při přípravě na náročné klíčové úkoly
  • při nástupu do nové pracovní pozice
  • pro podporu zavádění náročných změn v organizaci