fbpx
Manažerský koučink

Manažerský koučink

Manažerský koučink je vhodný pro vyšší a střední management a soustředí se na podporu rozhodování při tvorbě plánů a strategie na další období. 

Manažerský koučink: Klíč k úspěchu ve vaší kariéře a osobním životě

Jste manažerem či manažerkou, který/á touží po úspěchu, efektivitě a harmonii v práci i osobním životě? Pak je Manažerský koučink přesně to, co potřebujete. Manažerský koučink je veden s maximálním respektem k vašim zkušenostem a znalostem tak, aby vám pomohl dosáhnout svých cílů a pozitivního sebevnímání v oblasti rozhodování, time-managementu, komunikace či soustředění na výkon a výsledky. A to vše s ohledem na vaši celkovou spokojenost a pohodu i v soukromém životě, který neoddělitelně patří k vám a ovlivňuje vaše cíle a výsledky.

Vím, co chci – Manažerský koučink nabízí:

 1. Profesionální přístup: Spolupracujte s certifikovaným Profesional certified koučem (PCC ICF), který má současně bohaté zkušenosti ve vedení IT firem a váš způsob vyjadřování a řešené situace jsou mu blízké bez delšího vyjasňování.
 2. Osobní růst: Získejte klid na zodpovědná rozhodnutí a plánování díky unikátním technikám strukturovaného rozhovoru Brainbased koučinku, které využívají poznatky neurovědy tak, abyste se vy plně soustředil/a na řešení.
 3. Řešení osamocení na vrcholu: Překonejte syndrom osamocení na vrcholu korporátní pyramidy díky bezpečnému prostředí pro uspořádání myšlenek s parťákem, který vás nesoudí, ale dělá vše pro to, abyste uspěl/a.
 4. Flexibilitu a etické zásady: Koučink je přizpůsoben vašim potřebám a očekáváním, ať už se jedná o rozhodovací dilemata, time-management, komunikaci s podřízenými či společníky, partnerem či partnerkou nebo podporu v soustředění na výkon a výsledky s maximální mírou důvěrnosti informací a dodržováním etického kodexu ICF ČR.

Nenechte si ujít příležitost investovat do svého profesionálního i osobního života. Manažerský koučink vám poskytne nástroje a podporu, které potřebujete pro dosažení a udržení úspěchu ve vaší kariéře či podnikání a zlepšení celkové spokojenosti v životě. Objednejte si své první koučovací sezení ještě dnes a začněte psát novou kapitolu svého života plnou úspěchů, harmonie a pohody.

Jak poznáte profesionální koučování?

Profesionální koučování se zaměřuje na stanovování cílů, vytváření výsledků a řízení osobních změn. Ostatní profese v oblasti služeb, jako je poradenství a psychoterapie, jsou založeny na moudrosti a odborných znalostech profesionála. V koučování jste odborníkem vy – klient. Úkolem vašeho kouče je klást silné otázky, poskytovat objektivní pozorování, aktivně naslouchat, zpochybňovat vaše slepá místa a podporovat změny v myšlení, které vám odhalí nové perspektivy.

Jaroslav Fabián, PCC

Jaroslav Fabián, PCC

 • Ředitel marketingu ESET ČR (od roku 2005 doposud)
 • Vicepresident of Strategic Partnership and Communication International Coaching Federation Czech Chapter (2022-2024)
 • Trenér na změnu Vím, co chci (aplikovaná improvizace, sebepoznávací workshopy s fotografií, práce s týmy, školení)
 • Professional Certified Coach
 • Principál improvizační skupiny Nepřipravení
 • Otec dvou náctiletých dětí, vůdce malých plavidel
 • Praxe v oboru Marketing od roku 1996
 • 20 let zkušeností v managementu IT firem v Česku
 • VŠ vzdělání v oboru ekonomie, management a marketing
 • PCC certifikace koučovacích dovedností u mezinárodní federace koučinku ICF
 • Akreditované kurzy ICF, MŠMT rekvalifikační kurz KOUČ
 • Otevřená a přímočará osobnost
 • Náročný a na cíl orientovaný manažer, kouč i mentor

Jaké jsou příklady cílů, které bychom mohli řešit společně?

Existuje nadcházející příležitost nebo výzva, kterou chcete využít? Cítíte se “zaseknutí” na cestě k dosažení svých cílů? To jsou dva vynikající příklady témat, která můžete přednést na koučování rozhovoru. Mezi další časté důvody pro spolupráci s koučem patří:

 • Optimalizace pracovního výkonu a prevence vyhoření
 • Rozšíření kariérních příležitostí
 • Zvýšení sebe-vědomí
 • Maximalizace vašeho potenciálu
 • Definování silných a slabých stránek
 • Zlepšení strategií řízení podniku
 • Zvládání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
 • Příprava na náročné klíčové úkoly (tvorba strategie, plánování, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení)
 • a mnohé další

Kontrolní desatero otázek pro manažery zvažující koučování

 1. Jak efektivně komunikuji se svým týmem, kolegy a nadřízenými?
  – Uvažujte o tom, jak často sdílíte informace a zda jsou vaše instrukce jasné a srozumitelné.
 2. Jaké metody používám pro rozhodování a řešení problémů?
  – Zamyslete se nad tím, zda vaše metody rozhodování vycházejí z dat a analýzy, nebo z intuice a emocí.
 3. Jak dobře rozumím potřebám a motivacím mého týmu?
  – Zvažte, jak často se ptáte na názory svých zaměstnanců, jak reagujete na jejich obavy a jak je podporujete v profesním růstu.
 4. Jak účinně deleguji úkoly svému týmu?
  – Přemýšlejte o tom, zda správně rozdělujete úkoly mezi členy týmu dle jejich schopností a dovedností.
 5. Jak dobře řídím čas pro sebe i svůj tým?
  – Uvědomte si, jak plánujete projektové lhůty, prioritizujete úkoly a stanovujete realistické cíle.
 6. Jakou mám schopnost přizpůsobit se změnám v podnikání nebo trhu?
  – Vyhodnoťte svoji ochotu přijmout nové myšlenky, adaptovat se na změny a učit se z chyb.
 7. Jak efektivně řeším konflikty ve svém týmu?
  – Zkoumejte svůj přístup k mediaci sporů, naslouchání oběma stranám a hledání racionálních řešení.
 8. Jak dobře rozvíjím vztahy s mými zaměstnanci, kolegy a nadřízenými?
  – Přemýšlejte o tom, jak budujete důvěru, respekt a spolupráci v profesních vztazích.
 9. Jakou roli hraji v rozvoji firemní kultury?
  – Zvažte, jak přispíváte ke klimatu otevřenosti, inovace a spolupráce ve vaší organizaci.
 10. Jak hodnotím svůj úspěch jako manažera či majitele firmy?
  – Uvažujte nad tím, jaké metriky používáte pro měření svého úspěchu a zda jsou tyto metriky relevantní pro vaše cíle.

Po vlastním zhodnocení odpovědí na tyto otázky máte možnost si stanovit priority pro osobní rozvoj a zlepšení ve své manažerské praxi. Doporučuji pravidelně revidovat tento kontrolní seznam a sledovat pokrok v oblastech, které jste si vybrali pro zlepšení.


Manažerský koučink

S Jaroslavem jsme se poznali skrz jeho členství v MasterMind klubu. Následovalo několik osobních setkání a dohoda o spolupráci. Neměl jsem do té doby moc pozitivních zkušeností s koučováním, ale to co jsem zažil s Jaroslavem byla úplně jiná písnička. Přesně pochopil, že jsem spíše člověk zaměřený na výkon a tomu přizpůsobil celou komunikaci. Díky společné práci se mi daří odstraňovat bariéry dalšího růstu a začínám vidět tam, kam jsem sám nikdy nedohlédl. Jaroslava jakou kouče a mentora rozhodně doporučuji každému majiteli firmy, který hledá cestu k dalšímu růstu sebe i své firmy.

— David Kolář, zakladatel Mastermind klubu