Manažerský koučink

Podpora manažerů

Manažerský koučink je vhodný pro vyšší a střední management a soustředí se na podporu rozhodování při tvorbě plánů a strategie na další období. 

Nejčastějšími koučovanými tématy jsou rozhodovací dilemata, time-management, komunikace s podřízenými či společníky a podpora manažera v soustředění na výkon a výsledky.

“Klientům z řad vrcholových manažerů se nejčastěji věnuji osobně, vzhledem k vlastním zkušenostem z top managementu české pobočky společnosti ESET. Koučink sice není o poskytování rad, ale umět rychle vnímat význam sdělení mezi řádky bez zbytečného zabíhání do detailů je vnímáno pozitivně .”

Ing. Jaroslav Fabián, MBA, ACC (ICF)

Manažerský koučing má cíl

Rozsah spolupráce je daný smlouvou o koučování a potřebou manažera. Na začátku si klient osobně s vybraným koučem vyjasní konkrétní podobu a oblasti koučování, dohodnete se na době trvání, cíle kterých chce dosáhnout.

Výhodou spolupráce může být množství zkušeností Jaroslava Fabiána ve vedení IT firem, přičemž nejde o poradenství nebo mentorink, ale o fakt, že mluvíme stejným jazykem, jako koučovaný klient. Nejlepším důkazem spokojenosti jsou doporučení od manažerů, který koučink Vím, co chci již absolvovali. Můžete je najít v referencích.

Díky unikátním technikám Neuro koučinku využívajícího poznatky neurovědy o fungování mozku získá klient především klid na vlastní zodpovědná rozhodnutí a plánování. Koučovaní manažeři velmi často trpí syndromem osamocení na vrcholu korporátní pyramidy a oceňují bezpečné prostředí pro uspořádání myšlenek pod vedením zkušeného kouče s certifikací.

Kdy je vhodný manažerský koučink

 • při potřebě bezpečného prostředí pro vlastní tvorbu strategie a plánů
 • pro posílení manažerských kompetencí
 • pro zbavení manažera nejistoty v rozhodování
 • pro stabilizaci komunikace a vztahů na pracovišti
 • při přípravě na náročné klíčové úkoly (tvorba strategie, plánování, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení)
 • při nástupu do nové pracovní pozice kdy vše komplikuje nové prostředí a neexistence pevných vazeb
 • pro podporu zavádění náročných změn v organizaci
David Kolář, Founder ve společnosti MasterMindklub.cz

S Jaroslavem jsme se poznali skrz jeho členství v MasterMind klubu. Následovalo několik osobních setkání a dohoda o spolupráci. Neměl jsem do té doby moc pozitivních zkušeností s koučováním, ale to co jsem zažil s Jaroslavem byla úplně jiná písnička. Přesně pochopil, že jsem spíše člověk orientovaný na výkon, a tomu přizpůsobil celou komunikaci. Díky společné práci se mi daří odstraňovat bariéry dalšího růstu a začínám vidět tam, kam jsem sám nikdy nedohlédl. Jaroslava jako kouče a mentora rozhodně doporučuji každému majiteli firmy, který hledá cestu k dalšímu růstu sebe i své firmy.

Ing. Stanislav Nový, majitel United Signs s r. o. 

“Jsem velmi rád, že jsem se obrátil na Jaroslava Fabiána s prosbou o koučování v rámci konkrétního podnikatelského projektu. Díky němu jsem získal nový pohled na situaci a velmi mě to pomohlo naplánovat ty správné kroky k zodpovědnému rozhodnutí. Na základě Jaroslavovi skvěle odvedené práce, jsem si jasně uvědomil priority, prohloubil a utřídil svoje myšlenky a následně se mi o celém problému zcela jinak přemýšlelo. Oceňuji zejména jeho vnímavost a schopnost číst mezi řádky to, co nebylo řečeno, a dovednost plně se soustředit na moje téma. Vzhledem k této zkušenosti jsme navázali dlouhodobou spolupráci a doporučuji v této oblasti využít služby s Vím, co chci i dalším, a to nejen v oblastech strategických rozhodnutí, ale i životního koučinku. ” 

Principy koučování

 • Pozitivní směr rozvoje – soustředění se na to, co chci nikoli na to, proč to nedokážu.
 • Zaměření pozornosti do budoucnosti.
 • Zabývat se tím, co mohu změnit, ovlivnit, mít pod kontrolou.
 • Práce se SMART cíli.
 • Odpovědnost za obsah a výsledek nese koučovaný, kouč nese odpovědnost za proces koučování.
 • Vzájemný respekt a respekt k systému, ve kterém fungujeme.
 • Všichni jsme v pořádku, jen vidíme věci z jiného úhlu.