fbpx
Manažerský C-level koučink

Manažerský (C-level) koučink

Manažerský koučink je vhodný pro vyšší management a soustředí se na podporu rozhodování při tvorbě plánů a strategie na další období. 

Manažerský (C-level) koučink: podpora člověka na vrcholu pyramidy

Manažerský koučink je veden s maximálním respektem k vašim zkušenostem a znalostem tak, aby vám pomohl dosáhnout svých cílů a pozitivního sebevnímání v oblasti rozhodování, time-managementu, komunikace či soustředění na výkon a výsledky. A to vše s ohledem na vaši celkovou spokojenost a pohodu i v soukromém životě, který neoddělitelně patří k vám a ovlivňuje vaše cíle a výsledky. Překonejte syndrom osamocení na vrcholu korporátní pyramidy díky bezpečnému prostředí pro uspořádání myšlenek s parťákem, který vás nesoudí, ale dělá vše pro to, abyste uspěl/a v nalezení vlastní cesty k celkové spokojenosti.

Co získáte s využitím C-level manažerského koučinku?

 • Ve spolupráci s koučem budete lépe integrovat vaše akce do širšího kontextu a snadněji najdete optimální řešení pro komplexní problémy.
 • Vylepšíte váš způsob myšlení a odstraníte zkreslené představy, neproduktivní návyky a případné předsudky.
 • Při přípravě na důležitá setkání či rozhodnutí můžete konzultovat s nezaujatým a erudovaným odborníkem.
 • Prostřednictvím diskuzí vedených zkušeným koučem s pochopením firemního prostředí si vytvoříte lepší podmínky pro úvahy a rozhodování.
 • Získáte cenné poznatky o fungování mozku a jak využít jeho procesy nejen v pracovním životě.
 • Seznámíte se s účinnými modely pro efektivní rozhodování a podpoříte rozvojové nastavení mysli u sebe i u ostatních.

3 důvody pro vaše rozhodnutí

 1. Zkušenosti: Spolupracujte s certifikovaným Profesional certified koučem (PCC ICF), který má současně bohaté zkušenosti ve vedení IT firem a váš způsob vyjadřování a řešené situace jsou mu blízké bez delšího vyjasňování.
 2. Metodika: Získejte klid na zodpovědná rozhodnutí a plánování díky unikátním technikám strukturovaného rozhovoru Brainbased koučinku, které využívají poznatky neurovědy v koučovacím rozhovoru tak, abyste se vy plně soustředil/a na řešení své situace. Dalšími kombinovanými metodikami, které dle potřeby můžete v mé praxi potkat je Positive Intelligence (zvládání sabotérů), Points of You (práce s fotografií a slovem), aplikovaná improvizace (principy do efektivní komunikace a práce s lidmi).
 3. Etické zásady: Spolehněte se na podporu v řešení vašich témat s maximální mírou důvěrnosti informací a dodržováním etického kodexu ICF – Mezinárodní federace koučinku.

Objednejte si své první koučovací sezení a začněte psát novou kapitolu svého života plnou úspěchů, harmonie a pohody.

Jaroslav Fabián, PCC

 • Director of Global Marketing Excellence ESET (2024 – doposud)
 • Ředitel marketingu ESET ČR (2005-2023)
 • Vicepresident of Strategic Partnership and Communication International Coaching Federation Czech Chapter (2022-2024)
 • Trenér na změnu Vím, co chci (aplikovaná improvizace, sebepoznávací workshopy s fotografií, práce s týmy, školení)
 • Professional Certified Coach
 • Principál improvizační skupiny Nepřipravení
 • Praxe v oboru Marketing od roku 1996
 • 20+ let zkušeností v managementu IT firem v Česku
 • VŠ vzdělání v oboru ekonomie, management a marketing
 • PCC certifikace koučovacích dovedností u mezinárodní federace koučinku ICF
 • Akreditované kurzy ICF, MŠMT rekvalifikační kurz KOUČ
 • Otevřená a přímočará osobnost
 • Náročný a na cíl orientovaný manažer, kouč i mentor

Kontrolní desatero otázek pro manažery zvažující koučování

 1. Jak efektivně komunikuji se svým týmem, kolegy a nadřízenými?
  – Uvažujte o tom, jak často sdílíte informace a zda jsou vaše instrukce jasné a srozumitelné.
 2. Jaké metody používám pro rozhodování a řešení problémů?
  – Zamyslete se nad tím, zda vaše metody rozhodování vycházejí z dat a analýzy, nebo z intuice a emocí.
 3. Jak dobře rozumím potřebám a motivacím mého týmu?
  – Zvažte, jak často se ptáte na názory svých zaměstnanců, jak reagujete na jejich obavy a jak je podporujete v profesním růstu.
 4. Jak účinně deleguji úkoly svému týmu?
  – Přemýšlejte o tom, zda správně rozdělujete úkoly mezi členy týmu dle jejich schopností a dovedností.
 5. Jak dobře řídím čas pro sebe i svůj tým?
  – Uvědomte si, jak plánujete projektové lhůty, prioritizujete úkoly a stanovujete realistické cíle.
 6. Jakou mám schopnost přizpůsobit se změnám v podnikání nebo trhu?
  – Vyhodnoťte svoji ochotu přijmout nové myšlenky, adaptovat se na změny a učit se z chyb.
 7. Jak efektivně řeším konflikty ve svém týmu?
  – Zkoumejte svůj přístup k mediaci sporů, naslouchání oběma stranám a hledání racionálních řešení.
 8. Jak dobře rozvíjím vztahy s mými zaměstnanci, kolegy a nadřízenými?
  – Přemýšlejte o tom, jak budujete důvěru, respekt a spolupráci v profesních vztazích.
 9. Jakou roli hraji v rozvoji firemní kultury?
  – Zvažte, jak přispíváte ke klimatu otevřenosti, inovace a spolupráce ve vaší organizaci.
 10. Jak hodnotím svůj úspěch jako manažera či majitele firmy?
  – Uvažujte nad tím, jaké metriky používáte pro měření svého úspěchu a zda jsou tyto metriky relevantní pro vaše cíle.

Po vlastním zhodnocení odpovědí na tyto otázky máte možnost si stanovit priority pro osobní rozvoj a zlepšení ve své manažerské praxi. Doporučuji pravidelně revidovat tento kontrolní seznam a sledovat pokrok v oblastech, které jste si vybrali pro zlepšení.


Manažerský (C-level) koučink

S Jaroslavem jsme se poznali skrz jeho členství v MasterMind klubu. Následovalo několik osobních setkání a dohoda o spolupráci. Neměl jsem do té doby moc pozitivních zkušeností s koučováním, ale to co jsem zažil s Jaroslavem byla úplně jiná písnička. Přesně pochopil, že jsem spíše člověk zaměřený na výkon a tomu přizpůsobil celou komunikaci. Díky společné práci se mi daří odstraňovat bariéry dalšího růstu a začínám vidět tam, kam jsem sám nikdy nedohlédl. Jaroslava jakou kouče a mentora rozhodně doporučuji každému majiteli firmy, který hledá cestu k dalšímu růstu sebe i své firmy.

— David Kolář, zakladatel Mastermind klubu