Manažerský koučink

Manažerský koučink

Manažerský koučink je vhodný pro vyšší a střední management a soustředí se na podporu rozhodování při tvorbě plánů a strategie na další období. 

Nejčastějšími koučovanými tématy jsou rozhodovací dilemata, time-management, komunikace s podřízenými či společníky a podpora manažerů/ek v soustředění na výkon a výsledky. Nezapomínám však na člověka, jako celek a jde mi především o zvýšení celkové spokojenosti klienta v osobní i pracovní rovině. Vždy ctím zadání a očekávání klienta/ky na konkrétním sezení a nezaleknu se i všeobecně vnímaných velmi překvapivých témat k řešení.

“Vzhledem k zkušenostem z top managementu české pobočky společnosti ESET jsem často vyhledáván právě C-level manažery/kami. Koučink není poradenství, ale umět rychle vnímat význam sdělení mezi řádky bez zbytečného zabíhání do detailů je vnímáno veskrze pozitivně.”

Jaroslav Fabián, PCC

Manažerský koučing má cíl

Rozsah spolupráce je daný smlouvou o koučování a potřebou manažera/ky. Na začátku si vyjasníme konkrétní podobu a oblasti koučování, dohodneme se na době trvání, cílech kterých chcete dosáhnout.

Výhodou spolupráce pro vás může být množství mých zkušeností ve vedení IT firem, jde o fakt, že mluvíme stejným jazykem. Nejlepším důkazem spokojenosti jsou doporučení klientů/ek, kteří koučink Vím, co chci již absolvovali.
Můžete je najít v mých referencích.

Jaroslav Fabián, PCC

Díky unikátním technikám Neuro koučinku využívajícího poznatky neurovědy o fungování mozku získáte především klid na vlastní zodpovědná rozhodnutí a plánování. Koučovaní klienti/ky velmi často trpí syndromem osamocení na vrcholu korporátní pyramidy a oceňují bezpečné prostředí pro uspořádání myšlenek pod vedením zkušeného kouče s certifikací.

Jak poznáte profesionální koučování?

Profesionální koučování se zaměřuje na stanovování cílů, vytváření výsledků a řízení osobních změn. Ostatní profese v oblasti služeb, jako je poradenství a psychoterapie, jsou založeny na moudrosti a odborných znalostech profesionála. V koučování jste odborníkem vy – klient. Úkolem vašeho kouče je klást silné otázky, poskytovat objektivní pozorování, aktivně naslouchat, zpochybňovat vaše slepá místa a podporovat změny v myšlení, které vám odhalí nové perspektivy.

Jaké jsou příklady cílů, které bychom mohli řešit společně?

Existuje nadcházející příležitost nebo výzva, kterou chcete využít? Cítíte se “zaseknutí” na cestě k dosažení svých cílů? To jsou dva vynikající příklady témat, která můžete přednést na koučování rozhovoru.

Mezi další časté důvody pro spolupráci s koučem patří:

  • Optimalizace pracovního výkonu a prevence vyhoření
  • Rozšíření kariérních příležitostí
  • Zvýšení sebe-vědomí
  • Maximalizace vašeho potenciálu
  • Definování silných a slabých stránek
  • Zlepšení strategií řízení podniku
  • Zvládání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
  • Příprava na náročné klíčové úkoly (tvorba strategie, plánování, výběr pracovníků, propouštění, systém hodnocení)
  • a mnohé další
Manažerský koučink
David Kolář, zakladatel Mastermind klubu

S Jaroslavem jsme se poznali skrz jeho členství v MasterMind klubu. Následovalo několik osobních setkání a dohoda o spolupráci. Neměl jsem do té doby moc pozitivních zkušeností s koučováním, ale to co jsem zažil s Jaroslavem byla úplně jiná písnička. Přesně pochopil, že jsem spíše člověk zaměřený na výkon a tomu přizpůsobil celou komunikaci. Díky společné práci se mi daří odstraňovat bariéry dalšího růstu a začínám vidět tam, kam jsem sám nikdy nedohlédl. Jaroslava jakou kouče a mentora rozhodně doporučuji každému majiteli firmy, který hledá cestu k dalšímu růstu sebe i své firmy.

Manažerský koučink
Ing. Stanislav Nový, majitel United Signs s r. o. 

“Jsem velmi rád, že jsem se obrátil na Jaroslava Fabiána s prosbou o koučování v rámci konkrétního podnikatelského projektu. Díky němu jsem získal nový pohled na situaci a velmi mě to pomohlo naplánovat ty správné kroky k zodpovědnému rozhodnutí. Na základě Jaroslavovi skvěle odvedené práce, jsem si jasně uvědomil priority, prohloubil a utřídil svoje myšlenky a následně se mi o celém problému zcela jinak přemýšlelo. Oceňuji zejména jeho vnímavost a schopnost číst mezi řádky to, co nebylo řečeno, a dovednost plně se soustředit na moje téma. Vzhledem k této zkušenosti jsme navázali dlouhodobou spolupráci a doporučuji v této oblasti využít služby s Vím, co chci i dalším, a to nejen v oblastech strategických rozhodnutí, ale i životního koučinku. ”