fbpx
Improvizace pro manažery

Improvizace pro manažery

Rozvíjejte své vůdčí schopnosti pomocí improvizačních cvičení pro manažery.

Improvizační techniky nejsou určeny pouze pro kreativní profesionály, herce a komiky. Umění improvizačního divadla je dnes celosvětově uznáváno jako jedinečný a účinný nástroj pro rozvoj profesních měkkých dovedností.

Jaroslav Fabián, PCC | trenér na změnu a principál improvizační skupiny nepřipraveni.cz

Být inspirativním vedoucím znamená, že musíte vzbuzovat důvěru lidí kolem sebe. Tu si můžete skutečně získat pouze tehdy, pokud máte důvěru i sami v sebe. Improvizační trénink vás postupně krok za krokem zavede bezpečně do nových a neznámých situací a vy se naučíte, jak se s nimi vypořádat a jak zlepšit způsob, jakým reagujete na nejistotu a jak si zachovat kontrolu nad sebou samým a v případě potřeby i nad ostatními.

Manažeři a vedoucí týmů nebo oddělení musí prokázat schopnosti skvělého vedoucího a komunikátora při řízení svého týmu, ale také schopnosti posluchače a vyjednavače, když podávají zprávy svým nadřízeným. Manažeři často přijímají vinu za rozhodnutí učiněná pod jejich vedením, a nikoliv pochvalu za výsledky. Zachovat si chladnou hlavu pod tlakem, ale také být schopen rychle reagovat na krizové situace nebo kreativně přemýšlet a rozvíjet nové iniciativy a nápady.

Improvizační školení se může skutečně zaměřit na všímavost, naslouchání a efektivní komunikaci, což jsou všechno dovednosti, které jsou pro práci manažera nebo vedoucího pracovníka zásadní. Lidé mají jen velmi málo příležitostí, aby se do těchto klíčových dovedností skutečně ponořili a procvičili si je, ale improvizace pro manažery přináší takové prostředí jako žádné jiné školení, se kterým jsme se setkali.

Manažeři mají obvykle nejen obrovské množství povinností, ale jsou rozprostřeni do všech možných odvětví a oddělení. Jediné, co je všechny spojuje, je lidskost. Právě zde přichází ke slovu školení improvizačních dovedností. Umožňuje lidem uvolnit se, zasmát se, ale také zažít nové situace a navázat nová spojení. Dávat lidem povolení k selhání a oslavovat pokusy druhých. Naučit se být pozorný k nejtiššímu člověku v místnosti a zároveň se udržet s tím nejhlasitějším. Trénink improvizace vás postaví do nekonečné řady situací a povzbudí vás k tomu, abyste našli a využili zdroje, o kterých jste ani nevěděli, že je máte.

Výstupy pro lidi mohou být někdy překvapivé a vůbec ne takové, jaké lidé očekávali, ale některé věci mohu zaručit. Budete se usmívat, smát a navážete kontakt s ostatními lidmi v místnosti. 

Očekávejte výzvy, jemné pobídky ke hře s vašimi obvyklými rolemi i proti nim a k zabydlení obrovského prostoru mimo vaši komfortní zónu, kde se skutečně skrývá kouzlo. Neexistuje žádná jiná forma školení, která by byla tak zážitková, ztělesněná a trvalá.

Jak probíhají tréninky pro manažery?

  • Osobně v prostorách trenérny na změnu mimo vaše pracoviště zatížené rušivou atmosférou a odbíháním k počítači.
  • V uzavřené bezpečné skupině po 5-10 účastnících na 1 trénink.
  • Pod vedením zkušeného improvizátora a lektora, kouče.
  • Bez cílů, ambic uspět na prvním setkání.
  • Závazek k sérii 6ti večerních tréninků po 2,5 hodinách jednou za dva týdny (mezitím si principy odžíváme na pracovišti a sledujeme, jak se nám mění nastavení).
  • Vše je variabilní a na domluvě se zadavatelem (místo, čas i rozsah)

Pro více informací a individuální nabídku mne neváhejte kontaktovat

TRENÉR NA ZMĚNU

Jaroslav Fabián se věnuje divadelní improvizaci již řadu let a je spoluzakladatelem a principálem improvizační skupiny Nepřipravení. Společně s přáteli každý týden věnuje improvizačním tréninkům a seberozvoji v této oblasti minimálně 4 hodiny a pravidelně vystupuje s improvizační show, zápasy nebo s long-formami na prknech oblastních divadel. Při větších skupinách než 10 účastníků spolupracuje v tandemu se zkušenými lektorkami improvizace pro zvládnutí individuálního přístupu a ošetření procesů ve větší skupině. Současně je PCC kouč s tréninkem v oblasti týmového koučování. Více: Zkušenosti a kvalifikace

Improvizace pro manažery