Vzdělávání

Vzdělávání v klíčových oblastech komunikace a týmové spolupráce, marketingu a managementu firem a navíc lekce v dovednostech jak zaujmout, pobavit či zazářit. Kurzy s praktickými nácviky a využitím dovedností lektorů trénovaných v oblasti improvizace a koučovacích dovedností. Rozšiřování obzorů je totiž zábava.

Všechna témata umíme přizpůsobit složení a prioritám účastníků.
Impuls během kurzů doporučujeme podpořit následnou diskusí o praktické aplikaci v časovém odstupu 2-3 týdnů. V případě zájmu pomáháme reálnému využití znalostí v praxi formou individuálních navazujících schůzek s vybranými členy týmu či ve skupině.

Oblasti, které nabízíme jako samostatné kurzy pro firmy či skupiny, lze případně kombinovat dle účelu a cíle firemního vzdělávání, po konzultaci se zadavatelem:


Cenová nabídka na míru

Obraťte se na nás a domluvíme si nezávaznou iniciační schůzku ohledně zjištění vašich požadavků, jejichž výstupem bude cenová nabídka na míru. Další možností pro vaše zaměstnance je využití veřejně vypisovaných otevřených kurzů na zvolená témata individuálně.


Lektorský tým

Nemáme rádi jen suchou teorii, ale zážitkové vzdělávání. V případě větších skupin spolupracujeme při vedení kurzů a workshopů jako tým lektorů Vím, co chci:

  • Ing, Jaroslav Fabián, MBA, ACC – ACC kouč, marketingový ředitel v IT společnosti, improvizátor a lektor, který sdílí své zkušenosti z mnohdy krkolomného života nadnárodních korporací formou interaktivních kurzů.
  • Ing. Jana Kalinová Brabcová – zkušená koučka, lektorka, která se specializuje na oblast obchodních a manažerských dovedností, etikety a komunikačních dovedností
  • Mgr. Monika Nevolová – původní profesí psycholožka, pracovala několik let v médiích jako redaktorka, dramaturg a kreativní producent TV pořadů. Věnuje se vzdělávání soft skills, je certifikovaným exekutivním a životním koučem a trenérem komunikačních a improvizačních dovedností, stand up prezentací a storytellingu.