Vzdělávání

Vzdělávání v klíčových oblastech komunikace a týmové spolupráce, marketingu a managementu firem a navíc lekce v dovednostech jak zaujmout, pobavit či zazářit. Kurzy s praktickými nácviky a využitím dovedností lektorů trénovaných v oblasti improvizace a koučovacích dovedností. Rozšiřování obzorů je totiž zábava.

Všechna témata umíme přizpůsobit složení a prioritám účastníků.
Impuls během kurzů doporučujeme podpořit následnou diskusí o praktické aplikaci v časovém odstupu 2-3 týdnů. V případě zájmu pomáháme reálnému využití znalostí v praxi formou individuálních navazujících schůzek s vybranými členy týmu či ve skupině.

Oblasti, které nabízíme jako samostatné kurzy pro firmy či skupiny, lze případně kombinovat dle účelu a cíle firemního vzdělávání, po konzultaci se zadavatelem:


Cenová nabídka na míru

Nabízím vám nezávaznou iniciační schůzku ohledně zjištění vašich požadavků, jejichž výstupem bude cenová nabídka na míru.


Lektorský tým

Nemáme rádi jen suchou teorii, ale zážitkové vzdělávání. V případě větších skupin spolupracujeme při vedení kurzů a workshopů jako tým lektorů Vím, co chci:

  • Ing, Jaroslav Fabián, MBA, ACC – ACC kouč, marketingový ředitel v IT společnosti, improvizátor a lektor, který sdílí své zkušenosti z mnohdy krkolomného života nadnárodních korporací formou interaktivních kurzů.
  • Ing. Jana Kalinová Brabcová – zkušená koučka, lektorka, která se specializuje na oblast obchodních a manažerských dovedností, etikety a komunikačních dovedností
  • Mgr. Monika Nevolová – původní profesí psycholožka, pracovala několik let v médiích jako redaktorka, dramaturg a kreativní producent TV pořadů. Věnuje se vzdělávání soft skills, je certifikovaným exekutivním a životním koučem a trenérem komunikačních a improvizačních dovedností, stand up prezentací a storytellingu.