Marketing Executive Mastermind Group

Marketing Executive Mastermind Group

První setkání MMS život v praxi pro všechny zapálené exekutivce marketingu s touhou sdílet a ze sdílení získávat. Více na stránkách skupiny.