fbpx

Proč je autenticita důležitá při prezentaci produktu či služby

Proč je autenticita důležitá při prezentaci produktu či služby

V dnešním světě, kde jsme denně zahlceni reklamami a marketingovými sděleními, je autenticita klíčovým faktorem, který nás dokáže zaujmout a přesvědčit o hodnotě nabízeného produktu či služby. Ale proč je autenticita tak důležitá? A jak ji můžeme efektivně využít při prezentaci našeho produktu nebo služby?

Autenticita je důležitá, protože lidé touží po pravdivých a upřímných zážitcích. Když se setkáváme s někým, kdo je opravdu sám sebou, cítíme se uvolněněji a více otevření. Stejně tak, když nám někdo prezentuje produkt nebo službu s opravdovým nadšením a upřímností, jsme mnohem více nakloněni mu naslouchat a zvážit jeho nabídku.

Jedním z dobrých příkladů autenticity v praxi je pro mne příběh společnosti ESET. Když její zakladatelé hovoří o příběhu firmy, o tom, co je skutečně baví a v jaké věří hodnoty, vnímáte rozdíl síly spojení oproti bezzubým a studeným obchodním argumentacím. Jejich nadšení a upřímnost byly pro mne vždy nakažlivé a přesvědčivé, což vedlo k tomu, že se značka ESET stala jednou z nejúspěšnějších na světě a pracuji pro ní v roli marketingového ředitele v ČR již od roku 2005 s hrdostí v srdci, že mohu být jedním z tisíců kolegyň a kolegů, kteří se na úspěchu této značky podílí.

I. Jak tedy může autenticita pomoci při prezentaci našeho produktu či služby?

  1. Buďte sami sebou – Není třeba se snažit napodobovat ostatní nebo se přetvařovat. Lidé cítí, když jste upřímní a když se snažíte být někým jiným. Buďte hrdí na to, kým jste a co pro ostatní děláte.
  2. Věřte ve svůj produkt nebo službu – Pokud nevěříte v hodnotu toho, co nabízíte, jak můžete očekávat, že ostatní budou? Představujte si, že jste váš vlastní zákazník a přemýšlejte o tom, co by vás přesvědčilo o koupi.
  3. Sdílejte svůj příběh – Lidé milují příběhy a chtějí vědět, co stojí za vaším produktem nebo službou. Sdílejte s nimi váš osobní příběh, jak jste dospěli k tomu, co děláte, a proč jste se rozhodli nabízet právě tento produkt či službu.
  4. Buďte otevření a upřímní – Nikdo není dokonalý a ani váš produkt či služba nemusí být bez chyb. Buďte otevření ohledně nedostatků a sdílejte s lidmi, jak se snažíte je zlepšovat.
  5. Naslouchejte svým zákazníkům – Autenticita zahrnuje i schopnost naslouchat potřebám a přáním vašich zákazníků. Zajímejte se o jejich názory a snažte se jim vyjít vstříc.

II. Co to vlastně znamená být sám sebou?

A. Definice autenticity

Autenticita je schopnost být otevřený, transparentní a upřímný ve svých myšlenkách, pocitech a činech. Autenticita znamená být skutečně sám sebou, bez nutnosti předstírat něco jiného nebo se snažit vyhovět očekáváním druhých.

Představte si, že jste na trhu a potkáte prodavače ovoce. Má na stole několik košíků s jablky. První prodavač vás zdraví s úsměvem a říká: “Dobrý den! Mám tu pro vás ty nejlepší jablka v celém městě. Chcete ochutnat?” Druhý prodavač vypadá unaveně a bez entuziasmu říká: “Tady mám nějaká jablka, když chcete.” Třetí prodavač vám nabídne šálek čaje a poví vám příběh o tom, jak jeho děd vysázel sad, kde rostou jablka, která se svými dětmi trhá a ukládá do lísek, které vidíte před sebou a dá vám jedno ochutnat. Kterému z nich byste dali přednost? Já mám jasno.

Být autentický znamená být opravdový a věrný svým hodnotám, přesvědčení a osobnosti. Je to o tom, že se nebojíte ukázat svou pravou tvář a sdílet své myšlenky a názory s ostatními.

B. Proč je autenticita důležitá při prezentaci produktu nebo služby

1. Budování důvěry

Jedním z hlavních důvodů, proč je autenticita důležitá při prezentaci produktu nebo služby, je budování důvěry mezi vámi a vaším publikem. Lidé si přirozeně vybírají ty, kterým věří, a autenticita je klíčovým faktorem při vytváření této důvěry. Když jste autentický, lidé cítí, že mohou vám důvěřovat a že váš produkt nebo služba je také důvěryhodná. Proto je tak důležité vědět, co chcete a jít si za tím vědomě. Dělat, co vás naplňuje a baví, je v souladu s vašimi hodnotami. K objevení svých silných stránek, uvědomění si svého Vím, co chci vám může pomoci individuální koučink.

2. Zvýšení zájmu

Když jste autentický ve své prezentaci, lidé jsou více zaujati tím, co říkáte. Vnímají váš nadšení a upřímnost a chtějí se dozvědět více o tom, co nabízíte. Autenticita vytváří přirozený zájem a zvědavost, která může vést k vyššímu prodeji a úspěchu.

3. Odlišení od konkurence

V dnešním přeplněném trhu je těžké se odlišit od konkurence. Autenticita vám může pomoci vytvořit jedinečný obraz a značku, která vás odliší od ostatních. Když jste autentický, lidé si vás budou lépe pamatovat a budou mít pocit, že mají osobní spojení s vámi a vaším produktem nebo službou. Buďte jedineční jako firma, ale zejména, jako osobnost. Nebojte se být jiní.

4. Lepší komunikace

Autenticita usnadňuje komunikaci s vaším publikem. Když jste upřímní a otevření, lidé se cítí pohodlněji při sdílení svých myšlenek, názorů a potřeb. To vám umožní lépe porozumět jejich potřebám a přizpůsobit svůj produkt nebo službu tak, aby jim co nejlépe vyhovoval. Skutečně vás zajímají potřeby vašich zákazníků, přátel, bližních nebo je za tím pouhopouhá touha po zisku?

5. Osobní růst

Být autentický vám také umožňuje růst jako jedinec a profesionál. Když jste otevření a upřímní, získáváte zpětnou vazbu od ostatních, která vám může pomoci zlepšit se a stát se lepším v oboru. Navíc, když jste autentický, máte tendenci být více spokojeni se svým životem a prací, což vede k vyššímu osobnímu štěstí a úspěchu.

Nadcházející události

Přihlášení k odběru obšťastníku


Chci odebírat obšťastník Vím, co chci s informacemi o termínech otevřených kurzů a nových článcích v blogu z oblasti osobního rozvoje s frekvencí maximálně jednou měsíčně.