fbpx

Týmový vs individuální koučink

Týmový vs individuální koučink

Dilema zadavatele, zda zvolit individuální nebo týmový koučink, záleží na pohledu na požadovanou změnu, kterou se snaží firma dosáhnout. Pokud se zeptáte sami sebe “Jaká je nejlepší cesta, jak se tam dostat?” Potřebujete-li zazářit získáním nových dovedností, připravit se na nové role nebo máte tisíce jiných důvodů, pro které se lidé na celém světě rozhodují pro podporu kouče, bylo by pro vás vhodnější pracovat individuálně nebo v rámci celého týmu? 

Individuální koučink

Individuální koučink se koncentruje plně na talentovaného zaměstnance nebo lídra, který se snaží sám změnit a hledá urychlení svého osobního rozvoje ve vybraných oblastech, možná ani nejde o získávání nových znalostí, jelikož má za sebou řadu školení a mohl by sám přednášet. Jde často o to, že cítí potřebu podpory v nové pracovní roli a chce dosáhnout sebejistoty v co nejkratším čase a svým vlastním autentickým stylem. Nebo může být klient zkušený veterán, který potřebuje svěží vítr nových perspektiv na řešené situace a získat tak odstup. Individuální koučink vždy má vliv i na celý tým, jelikož koučovaný klient se postupně mění a to jeho okolí vnímá. 

Týmový koučink

Týmový koučink zapojuje lídra týmu a jeho členy společně, v rámci skupinových schůzek. Mají společný cíl, mohou chtít dosáhnout specifických výsledků v rámci organizace nebo fungovat jinak než doposud, ale jako skupina. Zapojení celého týmu do procesu změny, raději než jenom jeho lídra, bývá obvykle veliký benefit pro celou skupinu. Změny připravuje tým společně, lehčeji je akceptuje a dlouhodobě získává návyky, které využijí i v dalších projektech, třeba již bez podpory svého týmového kouče.

Kombinovaný přístup

Kombinovaný přístup je tak často pro firmy tou nejefektivnější variantou rozvoje. V jednom z přístupů týmového koučování například lídr souhlasí s individuálním koučinkem odděleně od týmu, a současně s koučinkem na živo při společných týmových koučovacích schůzkách. Tato varianta nabízí lídrovi možnost lépe porozumět dynamice svého týmu a řešit lépe pozici lídra skupiny.

Známé jsou rovněž situace, kdy jednotliví členové týmu potřebují specifickou změnu žádoucí  pro dobro celé skupiny. Ti se po dohodě mohou svěřit do rukou individuálního kouče. Je to však značně náročné pro osobu kouče, a v tomto případě preferujeme využití jednoho kouče pro tým a jeho lídra a druhého kouče pro rozvoj vybraného jedince. Jeden kouč nemůže efektivně zvládnout vše v jednom. S klientovým svolením se vybrané informace či progres jedince ovlivňující tým sdílí mezi kouči tak, aby se postupovalo v souladu s celofiremním cílem.

Jednoduše řečeno, individuální koučink je o jedinci nikoli skupině a týmový koučink řeší dynamiku celé skupiny. Soustředí se na celek z nadhledu ne na jedince. Rozhodnutí, pro který z druhů koučinku se v organizaci rozhodnout, přímo ovlivňují vnímané potřeby a cíle zadavatele a otázka “Jak se k našemu cíli dostanu nejlépe?”

Přihlášení k odběru obšťastníku


Chci odebírat obšťastník Vím, co chci s informacemi o termínech otevřených kurzů a nových článcích v blogu z oblasti osobního rozvoje s frekvencí maximálně jednou měsíčně.