fbpx

Jak mi improvizace pro manažery přešla do praxe

Jak mi improvizace pro manažery přešla do praxe

S prvními kurzy improvizace pro manažery jsem se setkal před mnoha lety na kurzech mé kamarádky Moniky, která nám v rámci týmového vzdělávání marketingu přinášela nové dovednosti z oblasti umění do našich nudných korporátních životů. Nejprve jsem byl striktně rezistentní a připadalo mi vše trochu moc hravé a dětské a vůbec, ale vůbec mi nespínaly souvislosti mezi pravidly divadelní improvizace a mým manažerským životem. Jsem však poměrně tvrdohlavý v touze propojovat si nové informace s již zažitými a akceptovanými teoriemi. Pokud je vyhodnotím, jako neužitečné, okamžitě je zapomenu. 🙂

“Pokud se snažíte být vtipní, nemá to žádnou souvislost s vaším reálným životem.” “Dovolte si udělat chybu.” “O nic nejde.” … To jsou věty, které mi dodnes tepají v uších.

Později jsem začal navštěvovat pravidelně kurzy improvizace a oddal jsem se vlastnímu nekomfortu tak silně, že se z něj stala radost a závislost, která vygradovala i ve veřejná vystoupení skupiny Nepřipravení. Dnes již patří k mému životu, profesi jako neoddělitelná součást mých kompetencí manažera, ale i lektora. Podobně, jako roky vzdělávání v manažerských dovednostech posilují tvrdé dovednosti, tak kurzy komunikace nebo improvizace pro manažery (jako sada nástrojů a dovedností) posiluje ty měkké.

Dnes se už přistihnu každý den, že mi při jednání s lidmi hlavou probleskne myšlenka či pravidla z improvizace. Jsou totiž velmi důležitá a užitečná pro komunikaci a zvládání konfliktů. Není náhodou, že ve světě je běžné posílat manažery na improvizační kurzy v těch nejúspěšnějších firmách.

Je to jednoduché. Když vystupujete v improvizačním představení nevíte, co přijde dokud to prostě není na scéně. Většina scén začíná návrhy z publika a vystupující skočí do rozjetého vlaku, který se jim na scéně objevil.

Nejdůležitějším principem je ANO, a…, který znamená akceptaci všeho, co váš partner do scény přinesl, řekl. Stalo se to již realitou a další děj se musí postavit na čemkoliv s tím souvisejícím. Vnímáme v tom umění naslouchat druhým? Být přítomen tady a teď okamžiku? Už na to přicházíte. Je to umění užitečné kdykoli. Pokud jej pravidelně trénujete, zlepšujete si své dovednosti a sebekontrolu.

Když jste na schůzce s klientem nebo podřízeným potřebujete nejen slyšet, co říká, ale hluboce naslouchat významu za slovy, mezi řádky, neverbální komunikaci.

Improvizace má desítky principů a všechny mají návaznost na komunikační dovednosti a schopnosti vyjednávání či zvládání konfliktů. Zvyšují agilitu manažerů a snižují odpor ke změnám.

Workshopy Vím, co chci – učí lídry týmů se lépe adaptovat na nové situace a výzvy, zvládat komunikaci a konflikty a navíc umí být hravé a zážitkové.

Nadcházející události


“Improvisation is probably one of the two or three cardinal skills for businesses to learn in the future…”


 John Kao, Harvard Business School

Autor článku

Jaroslav Fabián, PCC

Jaroslav Fabián, PCC

 • Ředitel marketingu ESET ČR (od roku 2005 doposud)
 • Vicepresident of Strategic Partnership and Communication International Coaching Federation Czech Chapter (2022-2024)
 • Trenér na změnu Vím, co chci (aplikovaná improvizace, sebepoznávací workshopy s fotografií, práce s týmy, školení)
 • Professional Certified Coach
 • Principál improvizační skupiny Nepřipravení
 • Otec dvou náctiletých dětí, vůdce malých plavidel
 • Praxe v oboru Marketing od roku 1996
 • 20 let zkušeností v managementu IT firem v Česku
 • VŠ vzdělání v oboru ekonomie, management a marketing
 • PCC certifikace koučovacích dovedností u mezinárodní federace koučinku ICF
 • Akreditované kurzy ICF, MŠMT rekvalifikační kurz KOUČ
 • Otevřená a přímočará osobnost
 • Náročný a na cíl orientovaný manažer, kouč i mentor

Přihlášení k odběru obšťastníku

Chci odebírat obšťastník Vím, co chci s informacemi o termínech otevřených kurzů a nových článcích v blogu z oblasti osobního rozvoje s frekvencí maximálně jednou měsíčně.