Marketing Executive (Mastermind)

Jak mi improvizace přešla do praxe

S improvizací jsem se setkal před mnoha lety na kurzech mé kamarádky Moniky, která nám v rámci týmového vzdělávání marketingu přinášela nové dovednosti z oblasti umění do našich nudných korporátních životů.

Nejprve jsem byl striktně rezistentní a připadalo mi vše trochu moc hravé a dětské a vůbec, ale vůbec mi nespínaly souvislosti mezi pravidly divadelní improvizace a mým manažerským životem. Jsem však poměrně tvrdohlavý v touze propojovat si nové informace s již zažitými a akceptovanými teoriemi. Pokud je vyhodnotím, jako neužitečné, okamžitě je zapomenu. 🙂

“Pokud nebudete vtipní, nemá to žádnou souvislost s vaším reálným životem.” “Dovolte si udělat chybu.” “O nic nejde.” … To jsou věty, které mi dodnes tepají v uších.

Později jsem začal navštěvovat pravidelně kurzy improvizace a oddal jsem se vlastnímu nekomfortu tak silně, že se z něj stala radost a závislost, která vygradovala i ve veřejná vystoupení skupiny Nepřipravení.

Dnes se už přistihnu každý den, že mi při jednání s lidmi hlavou probleskne myšlenka či pravidla z impra. Jsou totiž velmi důležitá a užitečná pro komunikaci a zvládání konfliktů. Není náhodou, že ve světě je běžné posílat manažery na improvizační kurzy v těch nejúspěšnějších firmách.

Je to jednoduché. Když vystupujete v improvizačním představení nevíte, co přijde dokud to prostě není na scéně. Většina scén začíná návrhy z publika a vystupující skočí do rozjetého vlaku, který se jim na scéně objevil.

Nejdůležitějším principem je ANO, a…, který znamená akceptaci všeho, co váš partner do scény přinesl, řekl. Stalo se to již realitou a další děj se musí postavit na čemkoliv s tím souvisejícím. Vnímáme v tom umění naslouchat druhým? Být přítomen tady a teď okamžiku? Už na to přicházíte. Je to umění užitečné kdykoli. Pokud jej pravidelně trénujete, zlepšujete si své dovednosti a sebekontrolu.

Když jste na schůzce s klientem nebo podřízeným potřebujete nejen slyšet, co říká, ale hluboce naslouchat významu za slovy, mezi řádky, neverbální komunikaci.

Principů v impru jsou desítky a všechny mají návaznost na komunikační dovednosti a schopnosti vyjednávání či zvládání konfliktů. Zvyšují agilitu manažerů a snižují odpor ke změnám.

Naše kurzy – Vím, co chci – učí lídry týmů se lépe adaptovat na nové situace a výzvy, zvládat komunikaci a konflikty a navíc umí být hravé a zážitkové.

Nadcházející události


“Improvisation is probably one of the two or three cardinal skills for businesses to learn in the future…”


 John Kao, Harvard Business School